Skriva ansökan

Enheten för forskningsstöd och samverkan kan ge stöd och hjälp under ansökningsprocessen.

Du kan bland annat få feedback på din ansökan, hjälp med intyg och stödbrev och stöd i att använda system för ansökningar.

Enheten för forskningsstöd och samverkan

Funktionsbrevlåda: rso@umu.se

Allmänt stöd EU-projekt

Agneta H. Plamboeck
EU-expert
agneta.plamboeck@umu.se
090-786 56 61
073-083 00 76

Allmänt stöd amerikanska projekt

Anders Wennström
Forskningssamordnare
anders.wennstrom@umu.se
090-786 56 57
070-272 01 47

Ekonomi och redovisning

Sussi Mikaelsson
Budgetrådgivare
sussi.mikaelsson@umu.se
090-786 79 29
070-654 12 04

Lena Holmberg
2021-06-30