Skriva ansökan

Enheten för forskningsstöd och samverkan kan ge dig stöd och hjälp under ansökningsprocessen.

Du kan bland annat få feedback på din ansökan, hjälp med intyg och stödbrev och stöd i att använda system för ansökningar.

Vill du nå oss på det centrala forskningsstödet?


Funktionsbrevlåda

rso@umu.se

Allmänt stöd EU-projekt

Agneta H. Plamboeck
EU-expert
agneta.plamboeck@umu.se
090-786 56 61
073-083 00 76

Ekonomi och redovisning

Lacey Näsman
Ekonom
lacey.nasman@umu.se
090-786 67 30

Lena Holmberg
2022-11-23