South Africa - Sweden University Forum

South Africa - Sweden University Forum, SASUF 2030, är ett samarbetsprojekt inom ramen för STINT mellan universitet, organisationer och myndigheter i Sverige och Sydafrika.

 

Foto:

Målet är att stärka banden mellan Sydafrika och Sverige inom forskning, utbildning och innovation, där FN:s hållbarhetsmål är i fokus. Projektet kopplar också ihop universitet, forskningsfinansiärer, industrier, ministerier och övriga samhället. SASUF 2030 är en fortsättning på det projekt som pågick mellan 2017 och 2021.

Umeå universitet deltar tillsammans med 39 andra lärosäten i både Sverige och Sydafrika. Projektet finansieras av STINT och de lärosäten som deltar.

Du kan läsa mer om SASUF 2030 på projektets hemsida.

Hur kan du engagera dig i SASUF 2030?

Doktorand, lärare, forskare
Läs mer om hur du som forskare kan vara delaktig i SASUF 2030

Student
Studenter är välkomna i alla SASUF:s aktiviteter. SASUF student network arrangerar också egna aktiviteter som knyter ihop de två länderna, t.ex. genom digitala träffar, s.k. coffe breaks, vid lunchtid cirka en gång i månaden.

Läs mer om hur studenter kan vara delaktiga i studentnätverket

Kontakta Umeå universitets studentrepresentant i SASUF student network (Alba Puigefabregas Sieso)

Kommande aktiviteter inom SASUF 2030
13-17 maj 2024: SASUF Research & Innovation Week i Sverige

Nyheter

Nyhet: 2023-10-20: Forskningssamarbete med Sydafrika – sök för att delta på konferens i maj 2024
Nyhet 2023-04-23:
Globala utmaningar i fokus på svensk-sydafrikansk forsknings- och innovationsvecka
Nyhet 2022-12-02:
Sydafrikanska professorn Carlos Bezuidenhout föreläser i Umeå
Nyhet 2022-11-24: Sök resebidrag till forsknings- och innovationsvecka i Sydafrika
Nyhet 2022-10-28: Sök finansiering för virtuella samarbeten med Sydafrika
Nyhet 2022-09-12:
SASUF Goes Digital - delta i konferens med fokus på samarbete mellan Sydafrika och Sverige
Nyhet 2022-06-07: 17 juni: Frukostmöte om internationella samarbeten
Nyhet 2022-05-13:
Inbjudan att hålla workshop på SASUF Goes Digital 

Relaterad information

Projektledare: Jessica Bergström Grahn
Akademisk kontakt: Ingrid Svensson

Umeå universitets referensgrupp:
Ingrid Svensson (International Office), Masoud Vaezghasemi (Epidemiologi och global hälsa), Martin Berglund (Datavetenskap), Marcus Zaar (Humanistisk fakultet), Patrik Rydén (Matematik och matematisk statistik), Annika Manni (Tillämpad utbildningsvetenskap), James Brown (Arkitekthögskolan), Jonas Rosenqvist (Forskningsstöd och samverkan), Alba Puigefabregas Sieso (studentrepresentant).

2024-01-22