South Africa - Sweden University Forum

South Africa - Sweden University Forum, SASUF 2030, är ett samarbetsprojekt inom ramen för STINT mellan universitet, organisationer och myndigheter i Sverige och Sydafrika.

 

Foto:

Målet är att stärka banden mellan Sydafrika och Sverige inom forskning, utbildning och innovation, där FN:s hållbarhetsmål är i fokus. Projektet kopplar också ihop universitet, forskningsfinansiärer, industrier, ministerier och övriga samhället. SASUF 2030 är en fortsättning på det projekt som pågick mellan 2017 och 2021.

Umeå universitet deltar tillsammans med 39 andra lärosäten i både Sverige och Sydafrika. Projektet finansieras av STINT och de lärosäten som deltar.

Du kan läsa mer om SASUF 2030 på projektets hemsida.

Hur kan du engagera dig i SASUF 2030?

Doktorand, lärare, forskare
Läs mer om hur du som forskare kan vara delaktig i SASUF 2030

Student
Studenter är välkomna i alla SASUF:s aktiviteter. SASUF student network arrangerar också egna aktiviteter som knyter ihop de två länderna.

Läs mer om hur studenter kan vara delaktiga i studentnätverket

SASUF forsknings- och innovationsvecka 27-31 mars 2023

Nu utlyser universitetet ett begränsat antal platser och resebidrag för forskares deltagande i SASUFs kommande forsknings- och innovationsvecka som äger rum i Sydafrika 27 – 31 mars 2023. Forskare på alla nivåer är välkomna att söka, från doktorand till professor. Deadline är 12 december.

Om du vill delta i forsknings- och innovationsveckan behöver du ta fram ett förslag till bidrag till programmet. Det kan vara ett seminarium eller en workshop med partners i Sydafrika, eller ett bidrag till posterutställningen.

Läs mer och anmäl intresse om resebidrag och att ingå i Umeå universitets delegation till Sydafrika senast 12 december.

Sök medel för virtuella samarbeten med Sydafrika

SASUF utlyser medel för att till exempel skapa virtuella kurser eller uppdatera redan befintliga kurser och projekt med virtuella element. De utvalda förslagen finansieras med ett maximalt belopp om 200 000 SEK/320 000 ZAR.

Utlysningen är öppen t.o.m. 29 november 2022.

Kommande aktiviteter inom SASUF 2030

29 november: Sista dag att söka Virtual Exchange Grants
12 december: Sista dag att söka resebidrag och att ingå i Umeå universitets delegation till Research and Innovation week i Sydafrika 27-31 mars 2023
15 december: SASUF student network Coffe break
8 januari: Sista dag att ansöka om att arrangera satellitevent, workshops/sessions eller poster sessions under Research & Innovation Week 2023
27-31 mars: Research & Innovation Week i Sydafrika

Nyheter

Nyhet 2022-09-12: SASUF Goes Digital - delta i konferens med fokus på samarbete mellan Sydafrika och Sverige
Nyhet 2022-06-07: 17 juni: Frukostmöte om internationella samarbeten
Nyhet 2022-05-13:
Inbjudan att hålla workshop på SASUF Goes Digital 

Relaterad information

Projektledare: Jessica Bergström Grahn
Akademisk kontakt: Ingrid Svensson

Umeå universitets referensgrupp:
Ingrid Svensson (International Office), Masoud Vaezghasemi (Epidemiologi och global hälsa), Martin Berglund (Datavetenskap), Peter Lexelius (Humanistisk fakultet), Patrik Rydén (Matematik och matematisk statistik), Annika Manni (Tillämpad utbildningsvetenskap), James Brown (Arkitekthögskolan), Jonas Rosenqvist (Forskningsstöd och samverkan), Samkele Leve (studentrepresentant).

2022-11-28