Kurser på forskarnivå

I utbildning på forskarnivå ingår en kursdel förutom själva avhandlingen. Kurserna ska bland annat ge en allmän introduktion till forskning och vetenskap, fördjupade kunskaper inom ämnesområdet, metodkunskaper och färdigheter som är till nytta för avhandlingsarbetet eller förbereder för den fortsatta forskarkarriären.

Ester Roos-Engstrand
2022-12-01