Doktorandkurser

Vid fakulteten finns ett antal fakultetsgemensamma forskarutbildningskurser som är öppna att söka för fakultetens alla doktorander.

Here you find the long-term plan for the Faculty's PhD-courses.

På den här sidan hittar du kurser som är planerade kommande terminer. Klicka på kurserna för mer information.

Behörighet och urval

Antagen och påbörjad forskarutbildning vid ansökningstidens utgång ger behörighet till kurserna. Forskarregistret i LADOK konsulteras.
• I första hand antas forskarstuderande från den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet.
• I andra hand antas forskarstuderande från övriga fakulteter vid Umeå universitet.
• I tredje hand antas forskarstuderande från andra lärosäten.

VT 2024

Philosophy of science for PhD students in social sciences, 7,5 ECTS, 100%
Course period: weeks 9-13, 2024
Last day for application: February 9, 2024
Schedule

Qualitative Research Methods for the Social Sciences with focus on interviews and observations, 7,5 ECTS, 50 %
Course period: Weeks 12-22, 2024
Last day for application: March 1, 2024

Schedule
Länk till anmälan
OBS! Externa doktorander ska anmäla sig via mail till Thomas Pettersson.
NOTE! PhD-students from other universitets apply by sending an email to Thomas Pettersson

 

Open Science for the quantitative social sciences, 7,5hp. 50%
Course period: Weeks 12-22, 2024
Last day for application: March 1, 2024

Schedule

Course syllabus

Länk till anmälan

OBS! Externa doktorander ska anmäla sig via mail till Thomas Pettersson.
NOTE! PhD-students from other universitets apply by sending an email to Thomas Pettersson

 

 

Multivariate analysis 7,5 ECTS, 50%
Course period: Weeks 12-22, 2024
Last day for application: March 1, 2024
Länk till anmälan 

OBS! Externa doktorander ska anmäla sig via mail till Thomas Pettersson.
NOTE! PhD-students from other universitets apply by sending an email to Thomas Pettersson

HT 2023

Planning research and writing successful applications, 7,5 hp, 50%
Course period: weeks 41-48 , 2023.
Last day for application: October 1, 2023.
Course syllabus
Registration
Schedule 

Quantitative Research Methods for the Social Sciences/Statistics for the Social Sciences 7,5 ECTS, 50%
Period: 2023-10-31 – 2024-01-14.
Last day for application: October 15, 2023.
Course syllabus
Registration
Schedule 

Qualitative research methods for the Social Sciences with focus on Grounded theory and Discourse analysis, 7,5 ECTS, 50%
Course period: week 48, 2023 – week 10, 2024.
Last day for application: Oct 20, 2023.
Course Syllabus
Registration
Schedule

Information retrieval and academic publishing, 1,5 ECTS
Course period:  27–29/9, 2023
Last day for application: Sept 8, 2023.
Course Syllabus
Registration
Schedule 

Ethics in Social Science Research, (4,5hp) / 7,5 hp
Course period: 23/8 – (19/9) 25/10, 2023
Last day for application: June 9, 2023.
Course Syllabus
Registration
Schedule 

VT 2023

Philosophy of science for PhD students in social sciences, 7,5 ECTS, 100%
Course period: weeks 9-13, 2023
Last day for application: February 10, 2023
Course Syllabus 
Schedule 
Registration

Qualitative Research Methods for the Social Sciences with focus on interviews and observations, 7,5 ECTS, 50 %
Course period: Weeks 12-22, 2023.
Last day for application: March 3, 2023.
Schedule 
Course Syllabus 
Registration 

Open Science for the quantitative social sciences, 7,5hp. 50%
Course period: Weeks 12-22, 2023
Last day for application: March 3, 2023.
Course Syllabus 
Schedule 
Registration 

Multivariate analysis 7,5 ECTS, 50%
Course period: Weeks 12-22, 2023.
Last day for application: March 3, 2023.
Course Syllabus 
Schedule 
Registration 

 

Eva Stoianov
2024-02-19