Utbildningsadministration

Information och lathundar för uppföljningar och administrativa rutiner för dig som jobbar som administratör eller studierektor.

Rektor har beslutat om ett sammanhållet regelverk för läsårets förläggning. I nedanstående dokument finns uppgifter om terminstider, studentsportardagar och liknande.

Kurser

Förändra eller skapa nya kurser

Publicering av kurser sker i utbildningsdatabasen Selma. Beslut om kursplaner är inom den Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten delegerat till fakultetens utbildningsledare.

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens handläggningsordning för kursplaner

Kurstillfällen

Inmatning av kurstillfällen i Selma sker på institutionsnivå.

 

Kursutvärdering/kursrapport

Program och examensbeskrivningar

Till skillnad från att inrätta en kurs, är inrättandet eller revideringen av ett program en betydligt mer omständlig process. För att inrätta eller revidera ett program krävs därför god framförhållning. Program behöver till exempel inrättas av rektor drygt ett år före programmet ges, för att kurs- och utbildningsplaner ska hinna hanteras korrekt i beslutsprocessen.

Handläggningsordning vid start av nya program eller revidering av befintliga

Programtillfällen läggs in och revideras av fakultetskansliet.

Förändringar i examensbeskrivningar beslutas av rektor.

Anna-Lena Lindskog
2024-01-19