Utbildningskvalitet samt stöd till planering av utbildning

Här hittar du information och material som rör utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom fakulteten.

Här finns information och stöd om kvalitetssystemet och information för dig som ska revidera en kursplan eller en utbildningsplan, eller om du planerar inrätta nya kurser eller program. Fakultetens rutiner för hantering av kurs- och programutvärderingar finns också här.

Kvalitetssystem

Inrättande av ny utbildning

Revidering kurs- och utbildningsplaner

Avveckling kursplan

Kurs- och programutvärderingar

 

Universitetets regler

Läs mer om universitetets regelverk kring att planera och genomföra utbildning.

Där finns även information om studenträttsliga frågor som examination och obligatoriska moment

Övriga regelverk för utbildning

Lena Åminne
2024-02-05