Hantering av kurs- och programutvärderingar

Här hittar du handläggningsordning för kurs- och programutvärderingar.

Kurs- och programutvärderingar ingår i Umeå universitetets kvalitetssystem (aktivitet 3 och 4) läs mer.

Kursvärdering och kursutvärdering

Kursvärdering gör studenter efter varje kurs. Kursvärderingen utgör - tillsammans med synpunkter och reflektioner från lärare och personal - underlag för kursutvärderingen.

Läs mer: Enkätverktyget Learning Experience Questionnaire (LEQ)

Handläggningsordning

På Medicinska fakulteten finns en handläggningsordning där hantering av kurs- och programutvärderingar regleras, se i högerspalten.

Ansvarsfördelning

Programråd ansvarar för att handläggningsordningen följs på kurser och program.

Programråd ansvarar också för att en programspecifik plan för rutiner för kursutvärderingar tas fram. I planen ska det framgå hur arbetet med kursutvärderingar ska organiseras inom programrådets utbildningar, bl.a vilka studentrepresentanter ska godkänna kursutvärderingen (från studentrådet/programrådet/annan grupp) och vem som ansvarar att kursutvärderingar publiceras och var.

För fristående kurser ligger motsvarande ansvar på institutionerna.

Lena Åminne
2023-01-04