Hantering av kurs-och programutvärderingar

För alla kurser på samtliga nivåer ska en kursutvärdering genomföras.

Kursvärdering från studenter på kursen tillsammans med synpunkter och reflektioner från lärare och personal utgör underlag för kursutvärderingen.

Kurs- och programutvärderingar ingår i Umeå universitetets kvalitetssystem (aktivitet 3 och 4) läs mer.

På Medicinska fakulteten finns en handläggningsordning där hantering av kurs- och programutvärderingar regleras, se i högerspalten.

Programråden ansvarar att programutvärdering genomförs årligen och att:

  • handläggningsordningen följs upp på programmens kurser.
  • en programspecifik plan för rutinerna för kursutvärderingar tas fram. I planen ska det framgå hur arbetet med kursutvärderingar ska organiseras inom programrådets utbildningar, bla vilka studentrepresentanter ska godkänna kursutvärderingen (från studentrådet/programrådet/annan grupp) och vem som ansvarar att kursutvärderingar publiceras och var.

För fristående kurser ligger motsvarande ansvar på institutionerna.

Lena Åminne
2021-12-21