Hantering av kurs- och programutvärderingar

Här hittar du handläggningsordning för kurs- och programutvärderingar.

Kurs- och programutvärderingar ingår i Umeå universitetets kvalitetssystem (aktivitet 3 och 4) läs mer.

Kursvärdering och kursutvärdering

Kursvärdering gör studenter efter varje kurs. Kursvärderingen utgör - tillsammans med synpunkter och reflektioner från lärare och personal - underlag för kursutvärderingen.

Läs mer: Enkätverktyget Learning Experience Questionnaire (LEQ)

Handläggningsordning

På Medicinska fakulteten finns en handläggningsordning där hantering av kurs- och programutvärderingar regleras, se i högerspalten.

Ansvarsfördelning

Programråd ansvarar för att handläggningsordningen följs på kurser och program.

Programråd ansvarar också för att en programspecifik plan för rutiner för kursutvärderingar tas fram. I planen ska det framgå hur arbetet med kursutvärderingar ska organiseras inom programrådets utbildningar, bl.a vilka studentrepresentanter ska godkänna kursutvärderingen (från studentrådet/programrådet/annan grupp) och vem som ansvarar att kursutvärderingar publiceras och var.

För fristående kurser ligger motsvarande ansvar på institutionerna.

Publicera kursutvärderingar

Fristående kurser
Publicering av kursutvärderingar fristående kurser

Kurser inom programmet
Kursutvärderingar ska tillgängliggöras för studenter och lärare på kursen/programmet så att de hittar kursutvärderingar utan att behöva inloggning och lösenord.

Lena Åminne
2024-01-19