Forskningsdatahantering

Inom ramen för insatser för att stärka forskning och utbildning görs en satsning på forskningsdatahantering, med 32 miljoner kronor under 2021–2025. Satsningen ger möjlighet att genom adekvata insatser ta viktiga steg i ambitionen att utveckla den bästa möjliga utformningen av sammanhållet och integrerat stöd inom området forskningsdatahantering. En projektbeskrivning med översiktlig projektplan har på uppdrag från universitetsledningen tagits fram, i samarbete mellan Universitetsbiblioteket, Universitetsledningskansliet och ITS. Syftet med projektplanen är att genom rektorsbeslut fastställa ramarna för projektet medan detaljerad planering och prioritering av aktiviteter och åtgärder under projektets gång ska styras av det forskningsstrategiska rådet FOSTRA i nära samverkan med forskningsföreträdare och forskare.

Den översiktliga projektplanen för forskningsdatahantering kommer nu att konkretiseras bl.a. genom rekrytering av en projektledare.

Projektdokument

Sara Rambe
2023-03-09