Forskningsdatahantering

Bakgrund

Inom ramen för insatser för att stärka forskning och utbildning görs en satsning på forskningsdatahantering med 32 miljoner kronor under 2021–2025. Satsningen ger möjlighet att genom adekvata insatser ta viktiga steg i ambitionen att utveckla den bästa möjliga utformningen av ett sammanhållet och integrerat stöd inom området forskningsdatahantering.
De svenska lärosätena har ett uppdrag av regeringen att uppnå omställningen till ett öppet vetenskapssystem senast 2026 och detta ska åstadkommas samtidigt som hänsyn tas till regulatoriska krav, såsom t.ex. arkivlagen och GDPR.

Syfte

Forskningsdatahanteringsprojektets mål är att utifrån ovanstående förutsättningar och verksamhetsbehov, ta fram en optimal stödportfölj som gör det så enkelt som möjligt för forskarna att gå denna balansgång.

Projektorganisation

Projektledare

Patrik Jonasson, ITS

Styrgrupp

Katrine Riklund, prorektor (ordförande)
Phil Buckland, vicedekan, humanistisk fakultet
Greg Neely, prodekan, samhällsvetenskaplig fakultet
Mikael Elofsson, dekan, teknisk-naturvetenskaplig fakultet
Magnus Hultin, Vicedekan för samverkan kring klinisk forskning och utbildning, medicinsk fakultet
Mikael Sjögren, överbibliotekarie, Umeå universitetsbibliotek
Chatarina Larsson, enhetschef, universitetsledningens kansli
Therese Strandberg, enhetschef ITS

Projektgrupp

Olivia Ekman, bibliotekarie
Fredrik Granström, IT-samordnare
Erik Thorsten, arkivarie
Elisabeth Mach, universitetsjurist
Rebecka Seton, universitetsjurist

Referensgrupp

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten:
Madeleine Ramstedt, Kemiska institutionen (ordinarie)
Björn Torkelsson, HPC2N (suppleant)

Humanistiska fakulteten:
Karin Danielsson, Humlab (ordinarie)
Tomas Skotare, Humlab (suppleant)

Medicinska fakulteten:
Ingvar Bergdahl, Enheten för biobanksforskning (ordinarie)
Karin Wadell, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering (suppleant)

Samhällsvetenskapliga fakulteten:
Elisabeth Engberg, EDÅ/CEDAR (ordinarie)
Johan Lindholm, Juridiska institutionen

Lärarhögskolan (vakant)

Doktorandrepresentant (vakant)

Projektdokument

Sara Rambe
2023-10-25