Ekonomi

Här hittar du de övergripande dokumenten som rör fakultetens budget, uppföljning och planering. Bokslut, budget och prognos hittar du under rubrikerna till vänster.

KONTAKTINFORMATION

Anna Tellne,
controller
Telefon: 090-786 50 76
E-post: anna.tellne@umu.se


Teresa Bergner,
ekonom
Telefon: 090-786 80 47
E-post: teresa.bergner@umu.se

Anna Tellné
2021-05-31