Allmänna studieplaner

Här finns de allmänna studieplanerna för forskarutbildningsämnena vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten.

KONTAKTPERSONER

Fakultetssamordnare

Thomas Pettersson
090-786 62 34

Prodekan
Greg Neely

 

Åsa P Isaksson
2020-06-29