Pedagogisk fortbildning

Vid Medicinska fakulteten finns möjligheter till pedagogisk fortbildning som komplement till högskolepedagogisk utbildning, verkstäder och seminarier som erbjuds via UPL.

Kontaktperson

Henna Harinen
Utredare
henna.harinen@umu.se
786 67 67

Anna Fahlgren
Utbildningsledare
anna.fahlgren@umu.se
786 96 87

Johan Edqvist
Utredare
johan.edqvist@umu.se
786 90 60

Lena Åminne
2021-12-17