Pedagogisk fortbildning

Vid Medicinska fakulteten finns möjligheter till pedagogisk fortbildning som komplement till högskolepedagogisk utbildning, verkstäder och seminarier som erbjuds via UPL.

Kontaktperson

Henna Harinen
Fakultetssamordnare
henna.harinen@umu.se
786 67 67

Anna Fahlgren
Utbildningsledare
anna.fahlgren@umu.se
786 96 87

Lena Åminne
2021-05-17