Pedagogisk fortbildning

Vid Medicinska fakulteten finns möjligheter till pedagogisk fortbildning som komplement till högskolepedagogisk utbildning, verkstäder och seminarier som erbjuds via UPL.

  • Lärardagen sker en gång om året och har ett sammanhållande tema. Har du förslag på tema eller innehåll? Kontakta utbildningsledare Anna Fahlgren.
  • MediPed är fakultetens seminarieserie kring medicinsk pedagogik/vårdepedagogik med syfte att förbättra kvaliteten på vår undervisning och våra utbildningar. Seminarierna sker i Zoom, mellan kl.12-13.
  • Forskningstugg är en journal club om aktuell forskning och metoder inom medicinsk pedagogik. i samverkan med Örebro universitet och Malmö universitet. Denna JC sker i Zoom, mellan kl.12-13.
  • Verkstäder (workshops) arrangeras efter behov från verksamheten.

Kontaktperson

Henna Harinen
Utredare
henna.harinen@umu.se
786 67 67

Anna Fahlgren
Utbildningsledare
anna.fahlgren@umu.se
786 96 87

Johan Edqvist
Utredare
johan.edqvist@umu.se
786 90 60

Lena Åminne
2023-11-16