Utlysning av medel för utrustning som används i utbildningen

Den Teknisk-naturvetenskapliga utlyser härmed medel för finansiering av utrustning för undervisningsändamål på förutbildningsnivå, grund- och avancerad nivå. Utrustningens/infrastrukturens totala inköpspris ska överstiga cirka 100 kSEK, och får vara upp till 1000 kSEK. Totalt utlyses 3000 kSEK.

Mer information om utlysningen framgår i utlysningstexten.

Sista ansökningsdag vid detta utlysningstillfälle är den 22 mars 2023.

Ansökan ska utformas enligt anvisningarna i dokumentet "Anvisningar och mall för ansökan om medel för utrustning som används i utbildning vid den Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten".

Ansökan skickas till kansliet för teknik och naturvetenskap,
e-post: medel@diarie.umu.se.

Länk till utlysningstext

Länk till text med anvisningar för ansökan

Kontaktinformation

Staffan Schedin
utbildningsledare
Telefon: 090-786 74 87
E-post: staffan.schedin@umu.se

Anna-Lena Lindskog
2023-01-30