Universitetssjukvårdsstyrelsen

Samverkansstyrelsen bytte under 2015 namn till Universitetssjukvårdsstyrelsen, i och med att nytt ALF-avtal trädde i kraft. Ordförandeskapet växlar mellan Umeå universitet och Region Västerbotten.

För Umeå universitet

Hans Adolfsson, rektor (ordförande udda årtal, vice ordförande jämna årtal)
Katrine Riklund
Kristina Lejon
Patrik Danielson

Region Västerbotten

Tommy Svensson (ordförande jämna årtal, vice ordförande udda årtal)
Brita Winsa
Anna-Maria Stenlund
Göran Larsson

Region Västernorrland

Åsa Bellander

Region Norrbotten

Anna-Stina Nordmark Nilsson
Pia Näsvall (ersättare)

Region Jämtland Härjedalen

Hans Svensson
Bodil Landstad (ersättare)

Umeå Medicinska Studentkår

Ordinarie
Modar Alhamdan

Suppleant
Tine Riklund

Sekreterare

Ann-Christin Edlund

Regionalt samverkansavtal

Regionalt samverkansavtal ALF/TUA, 17 maj 2016, om samarbete inom medicin, odontologi och hälsa.

Sammanträdesdatum

15 december

2022

24 februari
25 maj
26 oktober
13 december

Tid: 15.00-17.00
Lokal: VIP-rummet, 9 tr, Tandläkarhögskolan

Möteshandlingar läggs i Sharepoint cirka en vecka innan respektive möte.

Lena Åminne
2021-10-14