Universitetssjukvårdsstyrelsen

Samverkansstyrelsen bytte under 2015 namn till Universitetssjukvårdsstyrelsen, i och med att ett nytt ALF-avtal trädde i kraft.

För Umeå universitet

Hans Adolfsson, rektor (ordförande)
Katrine Riklund
Marie Bixo
Patrik Danielson

Region Västerbotten

Kent Ehliasson (vice ordförande) 2020
Brita Winsa
Anna-Maria Stenlund
Göran Larsson

Region Västernorrland

Hans Wiklund
Jonas Appelberg (ersättare)

Region Norrbotten

Anna-Stina Nordmark Nilsson
Pia Näsvall (ersättare)

Region Jämtland Härjedalen

Vakant
Göran S Larsson (ersättare)

Umeå Medicinska Studentkår

Ordinarie
Modar Alhamdan

Suppleant
Tine Riklund

Sekreterare

Ann-Christin Edlund

Regionalt samverkansavtal

Regionalt samverkansavtal ALF/TUA, 17 maj 2016, om samarbete inom medicin, odontologi och hälsa.

Sammanträdesdatum

24 februari
26 maj
27 oktober
15 december

Tid: 15.00-17.00
Lokal: VIP-rummet, 9 tr, Tandläkarhögskolan

Möteshandlingar läggs i Cambro cirka en vecka innan respektive möte.

Lena Åminne
2021-09-03