Högskolepedagogisk meritering för doktorander

Doktorander vid samhällsvetenskaplig fakultet som undervisar inom utbildningen på grundnivå eller avancerad nivå ska ha genomgått inledande högskolepedagogisk utbildning.

Åsa P Isaksson
2021-12-07