Personalfrågor

Här finner du dokument och blanketter som rör personalfrågor.

Facklig samverkan

Datum för FSG, VT 2022

Datum för FSG, HT 2022

Korta läraranställningar

Regler för förenklat sakkunnigförfarande

Postdoktor

Handläggningsordning vid anställning och stipendium postdoktor

Mall postdoktorsannonser, anställning svenska

Mall postdoktorsannonser, anställning engelska

Mall postdoktorsannonser, stipendium svenska

Mall postdoktorsannonser, stipendium engelska

Forskare

Initial anhållan forskare - formulär

Final anhållan forskare - formulär

Anställningsprofil forskare - formulär

Handläggningsordning för forskaranställning vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Biträdande universitetslektor

Anställningsprofil biträdande universitetslektor - formulär

Anhållan om utlysning av läraranställning - formulär

Handläggningsordning läraranställningar

Annonsmall - Advertisement template - biträdande universitetslektor

Universitetslektor

Anhållan om utlysning av läraranställning - formulär

Anhållan adjungerad lektor - formulär

Anställningsprofil universitetslektor (även adjungerad) – formulär

Anställningsprofil konstnärlig grund universitetslektor (även adjungerad) – formulär

Annonsmall - Advertisement template - universitetslektor

Handläggningsordning läraranställningar

Professor

Anhållan om utlysning av läraranställning - formulär

Anhållan adjungerad professor - formulär

Anställningsprofil professor (även gäst och adjungerad) – formulär

Anställningsprofil konstnärlig grund professor (även gäst och adjungerad) – formulär

Annonsmall - Advertisement template - Professor

Handläggningsordning läraranställningar

Checklista inför rektors beslutsmöte

Ansökningsanvisningar

Anvisningar – bedömningsgrunder vid läraranställning (Dnr FS 1.1-888-18)

UmU ansökningsmall biträdande universitetslektor och universitetslektor 

UmU ansökningsmall professor

Checklistor 

Checklista anställningsavtal beslut prefekt

Checklista anställningsavtal beslut rektor dekan

Checklista inför rektors beslutsmöte – anställningsärenden

Checklista ledigheter

Checklista rektors beslutsmöte

Handläggningsordningar

Här hittar du fakultetens handläggningsordningar rörande personalfrågor

Här hittar du universitetets regelverk rörande personalfrågorBefordran, docentur och meritering

Läs om befordran och ansökan om docentur här (länk) 

Kontaktinformation

Gabrielle Grahl,
HR-specialist
Telefon: 090-786 53 48
Mobil: 070-540 76 14
E-post: gabrielle.grahl@umu.se

 

Kontaktinformation

Ulrika Olofsson,
personalsekreterare
Telefon: 090-786 63 23
Mobil: 070-284 08 83
E-post: ulrika.olofsson@umu.se

 

KONTAKTINFORMATION

Kontaktperson lärarrekrytering (professor, universitetslektor, forskare, biträdande lektor, adjunkt) och befordringsärenden (ej för institutionerna DV, EMG och UID):

Lena Lundin,
fakultetssamordnare
Telefon: 090-786 51 85
E-post: lena.lundin@umu.se

Kontaktinformation

Kontaktperson lärarrekrytering och befordringsärenden gällande Designhögskolan, Institutionen för Ekologi, miljö och geovetenskap samt Institutionen för datavetenskap. Kontaktperson för postdoktorer och doktorander (alla institutioner).

Frankie Ekerholm,
fakultetssamordnare
Telefon: 090-786 74 38, 072 204 64 97
E-post: frankie.ekerholm@umu.se

Ingrid Söderbergh
2022-09-15