Personalfrågor

Här finner du dokument och blanketter som rör personalfrågor.

Facklig samverkan

Datum för FSG, HT 2021

Datum för FSG, VT 2021

Korta läraranställningar

Regler för förenklat sakkunnigförfarande

Postdoktorsärenden

Handläggningsordning vid anställning och stipendium postdoktor

Mall postdoktorsannonser, anställning svenska

Mall postdoktorsannonser, anställning engelska

Mall postdoktorsannonser, stipendium svenska

Mall postdoktorsannonser, stipendium engelska

Lektorsärenden

Anhållan om utlysning av läraranställning - formulär

Anställningsprofil universitetslektor (även adjungerad) – formulär

Anställningsprofil konstnärlig grund universitetslektor (även adjungerad) – formulär

Annonsmall - Advertisement template - universitetslektor

Biträdande universitetslektorsärenden

Anställningsprofil biträdande lektor - formulär

Anhållan om utlysning av läraranställning - formulär

Professorsärenden

Anhållan om utlysning av läraranställning - formulär

Anställningsprofil professor (även gäst och adjungerad) – formulär

Anställningsprofil konstnärlig grund professor (även gäst och adjungerad) – formulär

Annonsmall - Advertisement template - Professor

Checklistor

Checklista anställningsavtal beslut prefekt

Checklista anställningsavtal beslut rektor dekan

Checklista inför rektors beslutsmöte – anställningsärenden

Checklista ledigheter

Handläggningsordningar

Här hittar du fakultetens handläggningsordningar rörande personalfrågor

Här hittar du universitetets regelverk rörande personalfrågor

Ansökningsanvisningar

Anvisningar – bedömningsgrunder vid läraranställning (Dnr FS 1.1-888-18)

UmU ansökningsmall 2021

Befordran, docentur och meritering

Läs om befordran och ansökan om docentur här (länk) 

Kontaktinformation

Gabrielle Grahl,
personalsekreterare
Telefon: 090-786 53 48
Mobil: 070-540 76 14
E-post: gabrielle.grahl@umu.se

 

Kontaktinformation

Ulrika Olofsson,
personalsekreterare
Telefon: 090-786 63 23
Mobil: 070-284 08 83
E-post: ulrika.olofsson@umu.se

 

KONTAKTINFORMATION

Kontaktperson lärarrekrytering och befordringsärenden:

Lena Lundin,
fakultetssamordnare
Telefon: 090-786 51 85
E-post: lena.lundin@umu.se

KOntaktinformation

Kontaktperson lärarrekrytering, postdoktorer, doktorander samt befordringsärenden:

Frankie Ekerholm,
fakultetssamordnare
Telefon: 090-786 74 38, 072 204 64 97
E-post: frankie.ekerholm@umu.se

Ingrid Söderbergh
2021-09-13