Översikt över rekryteringsprocessen

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

HR-guidens vägledning till rekryteringsprocessen är indelad i tre delar. Den övergripande processen gäller både vid läraranställningar och T/A-anställningar, men ansvarsfördelning och vissa steg längs vägen skiljer sig åt beroende på vilken befattning rekryteringen gäller.

 

Foto:

För att ge en praktisk vägledning till de lagar och förordningar som en myndighet har att förhålla sig till har rekryteringsprocessen på Umeå universitet delats ini tre steg. Syftet med processen är att säkerställa välgrundade, effektiva och kvalitetssäkrade rekryteringar. Processen beskrivs i universitetsgemensamma styrdokument och understöds av IT- system.

Den övergripande processen gäller både vid läraranställningar och T/A-anställningar, men ansvarsfördelning och vissa steg skiljer sig åt beroende på vilken befattning rekryteringen gäller.

 

Del 1: Initiera 

Den första delen handlar om att planera arbetet, undersöka behoven och formulera en anställningsprofil. Vid T/A-anställningar ska ärendet också genomgå en rekryteringsprövning innan en tjänst kan utlysas.

Rekryteringsprocessen 1: Initiera

Del 2: Från utlysning till referenstagning

Den andra delen handlar om att annonsera och sprida tjänsten för att få in ansökningar från kvalificerade och motiverade kandidater. Här beskrivs också stegen i urvalsarbetet – från bedömning och rangordning av ansökningar via intervjuer till referenser.

Rekryteringsprocessen 2: Rekrytera 

Del 3: Från beslut till kontrakt

Den tredje och sista delen handlar om att fatta beslut om  anställning, formulera anställningsvillkor och skriva anställningskontrakt. Här beskrivs också hanteringen.

Rekryteringsprocessen 3: Anställa

Rosita Nilsson
2021-06-11