Rekryteringsprocessen

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

HR-guidens vägledning till rekryteringsprocessen är indelad i tre steg. På denna sida hittar du ingångar till de olika stegen i processen.

kontakt

HR-strateg vid Personalenheten

Foto:

Caroline Henrysson
Caroline Henrysson, HR-strateg vid Personalenheten
caroline.henrysson@umu.se
📞 090-786 80 46

 

Carina Mattsson, HR-strateg vid Personalenheten.

Foto:

Carina Mattsson
HR-strateg vid Personalenheten
carina.mattsson@umu.se
📞 090-786 57 31

Rekrytering - en översikt

En översikt av de olika stegen i rekryteringsprocessen.

Rekryteringsprocessen Steg 1 – Initiera

Vägledning för att planera rekryteringen, undersöka behoven och formulera en kravprofil.

Rekryteringsprocessen Steg 2 - Rekrytera

Vägledning vid annonsering, kandidatkontakter och urval.

Rekryteringsprocessen Steg 3 - Anställa

Vägledning vid tillsättning av tjänster, anställningsbeslut och överklagande.

Chefens ansvar vid rekrytering

Vägledning om chefens ansvar för rekryteringen som helhet, från behovsanalysen till påbörjad anställning.

Lagar och regler som gäller vid rekrytering

En sammanställning av de lagar och förordningar en statlig myndighet har att förhålla sig till vid rekrytering.

Caroline Henrysson
2023-06-22