Arbetsgivardeklaration på individnivå

Sedan januari 2019 redovisar alla arbetsgivare månatligen hur mycket lön och skatteavdrag som utbetalats till varje enskild anställd i arbetsgivardeklarationen. Det kallas för arbetsgivardeklaration på individnivå. En praktisk följd av detta är att några kontrolluppgifter/årsbesked inte skickas ut till de anställda längre.

Det är därför viktigt att varje anställd gör sin rapportering av ledigheter/frånvaro så korrekt som möjligt och i rätt tid. Om rapporteringen, som ligger till grund för löneutbetalningen, blir fel kan det orsaka att den anställde får för mycket utbetalat i lön. Vid för mycket utbetald lön som inte kan regleras på kommande löneutbetalningar uppstår det en bruttolöneskuld och den anställde måste återbetala hela bruttolönen.

Arbetsgivaren kan alltså inte längre reglera den, i tidigare månad, avdragna skatten eftersom den redan är inbetald på den anställdes personliga skattekonto hos Skatteverket.

Mer information kring detta finns på Skatteverkets hemsida

Arbetsgivare

Enskild anställd

Vilka fördelar finns med arbetsgivardeklaration på individnivå?

Den anställde kan följa utbetalningarna månad för månad och kan därför snabbare än tidigare se om hen riskerar att betala för lite skatt under året. Om den anställde upptäcker det kan hen ansöka om jämkning hos Skatteverket. Jämkning innebär att skatten justeras under inkomståret i stället för i inkomstdeklarationen året efter. Den preliminära skatten stämmer då bättre överens med den slutliga skatten, och risken för att behöva betala kvarskatt året efter minskar.

Varför infördes arbetsgivardeklaration på individnivå?

Syftet med att införa reglerna var att minska skattefusk och skatteundandragande. En mer detaljerad redovisning på individnivå i arbetsgivardeklarationen är en effektiv åtgärd för att rätt uppgifter redovisas. Tidigare redovisade och betalade arbetsgivare in arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för de anställda till Skatteverket. Men det var först när de årliga kontrolluppgifterna lämnades till Skatteverket som lön, förmåner och avdragen skatt kopplades till den anställda och det var ofta först då som eventuella fel upptäcktes. 

Birgitta Berglund
2023-03-08