Tillitsnivåer

För att säkerställa den digitala tryggheten hos alla anställda vid Umeå universitet finns det olika typer av förebyggande åtgärder, en sådan är så kallade ”tillitsnivåer”. Här beskrivs vad det är och hur det fungerar för dig som är anställd.

Tillitsnivå (även kallat "SWAMID Assurance level") är ett mått på tillit, alltså hur väl vi vet vem som står bakom ett konto. Det handlar om att säkerställa att det är just du som loggar in på ditt konto och inte någon annan.

Rätt tillitsnivå skapar trygghet

Umeå universitet har idag två nivåer på tillitsnivå: Nivå 1 (SWAMID AL1) och Nivå 2 (SWAMID AL2).

  • Nivå 1 (AL1) innebär att användaren till ett konto inte har legitimerat sig. Detta kommer att innebära vissa restriktioner för användaren som då inte kommer att kunna logga in överallt.
  • Nivå 2 (AL2) innebär att användaren till ett konto har legitimerat sig med exempelvis Bank-id, Freja eID+ eller har visat upp sin legitimation och då är bekräftad som rätt användare. För att visa upp sin legitimation, kontakta ITS Servicedesk, https://www.umu.se/servicedesk och boka in ett besök där du får visa upp din legitimation och få din tillitsnivå höjd. 

Idag finns det olika digitala tjänster som kräver att man bekräftar sin identitet för att kunna logga in och framöver kommer fler tjänster att kräva rätt tillitsnivå av användaren.

 

Manual till rätt tillitsnivå

Här hittar du en guide för att se och anpassa din tillitsnivå: https://manual.its.umu.se/visa-och-hoj-din-tillitsniva/

Sofia Westerlund
2023-08-28