Uppmuntra medarbetare att svara

Den här sidan innehåller information om hur du som är prefekt, chef eller HR-stöd kan bidra till en hög svarsfrekvens för medarbetarundersökningen 2024.

Universitetet gör en medarbetarundersökning våren 2024, mellan den 26 februari och 15 mars.

Påminn och motivera medarbetarna

Som chef får du gärna bidra till en hög svarsfrekvens genom att uppmuntra medarbetare vid din institution eller enhet att svara, via de forum eller kanaler som är lämpliga för er (exempelvis APT).

Medarbetare som inte har svarat på medarbetarundersökningen får tre påminnelser under svarstiden via e-post från leverantören Quicksearch: 29 februari, 6 mars och 12 mars.

Vid medarbetarundersökningen 2021 var svarsfrekvensen 84 procent för universitetet som helhet. Vi hoppas nu på en minst lika hög svarsfrekvens!

Tipsa gärna medarbetarna om att det finns information och vanliga frågor och svar på medarbetarwebben.

Medarbetarundersökning (för medarbetare)

Kontakt

 

Foto: Mattias Pettersson

Pernilla Jansson
HR-strateg vid Personalenheten
pernilla.jansson@umu.se
📞 090-786 92 52

 

Foto: Mattias Pettersson

Gabrielle Grahl
HR-strateg vid Personalenheten
gabrielle.grahl@umu.se
📞 090-786 53 48

Anna Lundström
2024-01-25