Post, paket och transport

 

Foto: Malin Grönborg

PostNord hanterar universitetets traditionella postgång för brev och paket inom Sverige.

För alla mer prioriterade försändelser där det ställs högre krav på till exempel spårbarhet, leveranssäkerhet, transporttemperatur och/eller kortare leveranstider ska Your Special Delivery Service (YSDS) användas, både internationellt och nationellt. Exempel på dessa typer av försändelser är:

  • Importer: för att Umeå universitet ska kunna behålla en förenklad tulldeklaration måste vi kunna tillhandahålla tullverket med korrekt statistik varav det är av yttersta vikt att samtliga importer hanteras av YSDS. Observera att det är beställarens ansvar att se till att det finns en tydlig mottagarreferens på försändelsen.
  • Expressförsändelser: som till exempel dokument, paket och pall.
  • Brådskande inrikesleveranser: till exempel leverans samma dag eller tidigt morgonen därpå.
  • Känsliga försändelser: till exempel biologiska prover, farligt gods, konstföremål, tempererade frakter (till exempel flytande kväve, torris, +2-8 grader) och levande djur.
  • Skrymmande gods: till exempel instrument, apparatur och pallar.
  • Gods med högt värde: som tavlor, skulpturer, instrument etc.

YSDS väljer det optimala alternativet för din försändelse baserat utifrån destination, gods och prioritet. De hjälper dig säkerställa att paketet är rätt packat och märkt, samt hanterar fraktsedlar och tulldeklaration.

Umeå universitet har upphandlat speditören YSDS för att få en mer gynnsam kostnadsbild för alla typer av försändelser, för att det ska vara enkelt och säkert för medarbetare att skicka paket och för att försändelser ska kunna redovisas till tullverket för att behålla en förenklad tulldeklaration.

Se avtalsinformation

Postturer vid universitetet

Post- och transport vid Umeå universitet distribuerar all inkommande post och all internpost samt hjälper dig med transport av tentamensskrivningar till och från skrivsalarna, samt flyttservice.

Post- och transportservice kör dagligen tre postturer där de hämtar och lämnar post enligt detta schema:

Posttur 1

Startar 9.15 och tar cirka en timme. Husen besöks i denna ordning: Vårdvetarhuset, Samhällsvetarhuset, Humanisthuset, Beteendevetarhuset, UB, Teknikhuset, Mit-huset, Naturvetarhuset, Molekylär (6L), Östra paviljongen, Facken, Akademiska Hus, Landskapsekologi och Aula Nordica.

Posttur 2

Startar 13.50 och tar cirka 45 minuter. Husen besöks i denna ordning: Konsthögskolan, Designhögskolan, Arkitekthögskolan, Bildmuseet, Sliperiet, Farmakologi, UCMM (6M), Fysiologisk kemi (6M), Molekylärbiologi, Naturvetarhuset, Universitetshälsan, Uminova innovation, Fysikhuset, Biologihuset och Vårdvetarhuset.

Posttur 3

Startar 14.30 och tar cirka 30 minuter. Husen besöks i denna ordning: Samhällsvetarhuset, Humanisthuset, Beteendevetarhuset, KBC och Mit-huset.

I samverkans- och förvaltningshuset hämtas och lämnas posten cirka kl. 10.00 samt kl. 14.

Post och transport vid Umeå universitet

Relaterad information

Pacsoft Online

Etiketter för Pacsoft Online har tidigare gått att köpa via Wisum och Inköpssamordningen, nu beställer man etiketter via Postnords beställningssida: Pacsoft Online.

information från Tullverket

Gällande ansökningar om tullfri import av vetenskapliga instrument och apparater

Läs mer här

Paket- och godstransporter via YSDS

Sista-minuten-postlåda

Postlådan vid ingången till Aula Nordica, Universum töms kl. 17.00. Endast vita kuvert med streckkod får läggas i denna brevlåda.

Frida Fjellström
2018-09-03