Post, paket och transport

PostNord hanterar universitetets traditionella postgång för brev och paket inom Sverige. YSDS hanterar prioriterade försändelser

 

Foto: Malin Grönborg

Skicka Direkt Business ersätter Pacsoft

Pacsoft Online fasas ut gradvis och slutar fungera 2021-10-31. Umeå universitet kommer i stället att använda PostNord Skicka Direkt Business för rekommenderade försändelser.

Du kan redan nu beställa en användarbehörighet och börja använda PostNord Skicka Direkt Business:

Beställ användarbehörighet

Användare flyttas inte över automatiskt från Pacsoft online till Skicka Direkt Business. De som behöver tillgång till det nya verktyget beställer det via detta formulär: Beställning ny användare.

Skicka rekommenderade försändelser 

Rekommenderade försändelser skickas via Postnords digitala verktyg Skicka Direkt Business. Du beställer en användare via detta formulär: Beställning ny användare.

Logga in i Portal Business

Ta emot rekommenderade försändelser

Rekommenderade försändelser levereras till Infocenter där försändelsen hämtas av mottagaren mot uppvisande av legitimation. 

Prioriterade försändelser där det ställs högre krav på t ex spårbarhet, leveranssäkerhet, transporttemperatur eller kortare leveranstider

För alla mer prioriterade försändelser där det ställs högre krav på till exempel spårbarhet, leveranssäkerhet, transporttemperatur och/eller kortare leveranstider ska Your Special Delivery Service (YSDS) användas, både internationellt och nationellt. Exempel på dessa typer av försändelser är:

  • Importer: för att Umeå universitet ska kunna behålla en förenklad tulldeklaration måste vi kunna tillhandahålla tullverket med korrekt statistik varav det är av yttersta vikt att samtliga importer hanteras av YSDS. Observera att det är beställarens ansvar att se till att det finns en tydlig mottagarreferens på försändelsen.
  • Expressförsändelser: som till exempel dokument, paket och pall.
  • Brådskande inrikesleveranser: till exempel leverans samma dag eller tidigt morgonen därpå.
  • Känsliga försändelser: till exempel biologiska prover, farligt gods, konstföremål, tempererade frakter (till exempel flytande kväve, torris, +2-8 grader) och levande djur.
  • Skrymmande gods: till exempel instrument, apparatur och pallar.
  • Gods med högt värde: som tavlor, skulpturer, instrument etc.

YSDS väljer det optimala alternativet för din försändelse baserat utifrån destination, gods och prioritet. De hjälper dig säkerställa att paketet är rätt packat och märkt, samt hanterar fraktsedlar och tulldeklaration.

Umeå universitet har upphandlat speditören YSDS för att få en mer gynnsam kostnadsbild för alla typer av försändelser, för att det ska vara enkelt och säkert för medarbetare att skicka paket och för att försändelser ska kunna redovisas till tullverket för att behålla en förenklad tulldeklaration.

Internpost

Universitetsservice distribuerar all inkommande post och all internpost. I vanliga fall kör de dagligen tre postturer där de hämtar och lämnar post, men med anledning av covid-19 minskas frekvensen till en posttur per dag.

När du skickar internpost inom Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus, kom ihåg att ange:

  • Namn
  • Institution/enhet
  • Hus

Läs mer på sidan Internpost.

Kontakt - vi nås via infocenter

Telefon 090-786 50 00
Kontaktformulär


Använd Ctrl för att välja flera filer. Avbryt i fildialogen rensar val.
Bifogade filer får inte vara mer än 5 MB.

Relaterad information

Godsadresser campus

Kontakta posten vid Umeå universitet

Avtalsinformation

Beställning av kuvert

Blanketter för beställning av streckkodsetiketter och kundnummer hos PostNord finns på sidan Blanketter.

Paket- och godstransporter via YSDS

Sista-minuten-postlåda

Postlådan utanför Aula Nordica, Universum töms kl. 14.30. Endast vita kuvert med streckkod får läggas i denna brevlåda. Ej express eller rek.

Frida Fjellström
2021-09-14