Post, paket och transport

PostNord hanterar universitetets traditionella postgång för brev och paket inom Sverige. YSDS hanterar prioriterade försändelser

 

Foto: Malin Grönborg

Skicka rekommenderade försändelser 

Rekommenderade försändelser skickas via Postnords digitala verktyg Skicka Direkt Business. Du beställer en användare via detta formulär: Beställning ny användare.

Logga in i Portal Business

Ta emot rekommenderade försändelser

Rekommenderade försändelser levereras till Infocenter där försändelsen hämtas av mottagaren mot uppvisande av legitimation. Under semestertider då Infocenter är stängt kontaktar posten dig för mottagande av REK.

Prioriterade försändelser där det ställs högre krav på spårbarhet, leveranssäkerhet, transporttemperatur eller kortare leveranstider

För alla mer prioriterade försändelser där det ställs högre krav på till exempel spårbarhet, leveranssäkerhet, transporttemperatur och/eller kortare leveranstider ska Your Special Delivery Service (YSDS) användas, både internationellt och nationellt. Exempel på dessa typer av försändelser är:

  • Importer: för att Umeå universitet ska kunna behålla en förenklad tulldeklaration måste vi kunna tillhandahålla tullverket med korrekt statistik varav det är av yttersta vikt att samtliga importer hanteras av YSDS. Observera att det är beställarens ansvar att se till att det finns en tydlig mottagarreferens på försändelsen.
  • Expressförsändelser: som till exempel dokument, paket och pall.
  • Brådskande inrikesleveranser: till exempel leverans samma dag eller tidigt morgonen därpå.
  • Känsliga försändelser: till exempel biologiska prover, farligt gods, konstföremål, tempererade frakter (till exempel flytande kväve, torris, +2-8 grader) och levande djur.
  • Skrymmande gods: till exempel instrument, apparatur och pallar.
  • Gods med högt värde: som tavlor, skulpturer, instrument etc.

YSDS väljer det optimala alternativet för din försändelse baserat utifrån destination, gods och prioritet. De hjälper dig säkerställa att paketet är rätt packat och märkt, samt hanterar fraktsedlar och tulldeklaration.

Umeå universitet har upphandlat speditören YSDS för att få en mer gynnsam kostnadsbild för alla typer av försändelser, för att det ska vara enkelt och säkert för medarbetare att skicka paket och för att försändelser ska kunna redovisas till tullverket för att behålla en förenklad tulldeklaration.

Internpost

Universitetsservice distribuerar all inkommande post och all internpost. 

När du skickar internpost inom Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus, kom ihåg att ange:

  • Namn
  • Institution/enhet
  • Hus

Läs mer på sidan Internpost.

Blanketter för kuvert och porto

Beställa streckkodsetiketter
Streckkoder för kuvert med mera. Levereras på rulle. Fyll i den, skriv ut och skicka enligt anvisningar på blanketten.

Beställa kundnummer
Kundnummer hos Posten AB för kuvert, utskick, svarspost med mera.
Fyll i den, skriv ut och skicka enligt anvisningar på blanketten (Posten AB).

Kontakt - vi nås via infocenter

Telefon 090-786 50 00
Kontaktformulär


Använd Ctrl för att välja flera filer. Avbryt i fildialogen rensar val.
Bifogade filer får inte vara mer än 5 MB.

Paket- och godstransporter via YSDS

Sista-minuten-postlåda

Postlådan utanför Aula Nordica, Universum töms kl. 14.30. Endast vita kuvert med streckkod får läggas i denna brevlåda. Ej express eller rek.

Frida Fjellström
2023-03-16