Samla in, bearbeta och lagra information med Datainsamlingsplattform

Datainsamlingsplattformen är för dig som behöver samla in, bearbeta, analysera och lagra/arkivera information. Tjänsten erbjuder hög IT-säkerhet, möjlighet att säkerställa behörighetsåtkomst samt hjälp att följa GDPR. Din information lagras i Umeå universitets serverhallar.

 • Samla in information via webb- och/eller mobil, csv-filer och enkätverktyg
 • Bearbetning och analys med hjälp av exempelvis PowerBI, SPSS eller Excel
 • Exportera din information
 • 15 samtidiga dataset oavsett insamlingsmetod
 • 1 GB lagring

Alla anställda vid Umeå universitet kan använda tjänsten. 

Ditt forskningsdata behöver vara i strukturerad form: antingen att du samlar in ditt forskningsdata via enkätverktyg som är kopplad till tjänsten, eller annat filformat som stöds av plattformen.

Pris

Priset och uppstartskostnaden beror på vilken version av tjänsten du behöver.

 • Version 1: Datainsamlingsplattformen inklusive 1 GB lagringsutrymme
 • Version 2: Datainsamlingsplattformen inklusive 1 GB lagringsutrymme + enkät
 • Version 3: Datainsamlingsplattformen inklusive 1 GB lagringsutrymme + grundversion av webb- eller mobilapplikation

Prisexempel

Version 1: 1 700:- /månad*

Version 2: 2 300:- /månad*

Version 3: 2 300:- /månad*

*eller enligt överenskommelse

Dataset utöver 15 stycken debiteras med 90:- styck /månad för enkätkunder, och 50:- styck/månad för webb- och applikationskunder.
Lagring utöver det som ingår i tjänsten: 1 kr per GB

Support

Vid behov av support så betalar du en timtaxa för detta. Vi hänvisar i första hand till instruktionerna i Manual för stöd och hjälp med systemet.

Så beställer du tjänsten

Beställ tjänsten via Servicedesk. 

Tjänsten kan kompletteras

Några exempel på vad tjänsten kan kompletteras med:

 • Insamlingsstöd: Enkätverktyg, webb- eller mobilapplikationer, Excel, m.fl.
 • Analysstöd: PowerBI, SPSS, Excel, R-server, m.fl.
 • Arkivering och långtidslagring: Lokal långtidslagring och arkivering eller liknande molntjänster.

Tjänsten kommer kompletteras med fler funktioner. Kontakta ITS om du har frågor eller önskemål.

Säkerhet

Tjänstens ingående komponenter uppdateras i enlighet med rekommendationer från Microsoft. Tjänsteplattformen i sitt grundutförande innefattar tekniska skyddsåtgärder i flera nivåer genom:

 • Nätverksperimeterskydd såsom yttre perimeter, samt logisk separering mellan applikations- och databaslager samt mellan produktions- och verifieringsmiljöer.
 • Trafik mellan anslutande klienter och applikation sker krypterat via SSL (https).
 • Möjlighet till multifaktorautentisering (Implementeras i kommande release av DIP, Q3 2019)
 • Inbyggda behörighetsroller med läs, skriv och administrativa rättigheter.
 • Stöd för klassning och behörighetstilldelning på attributnivån inom lagrad data.
 • Backup med RPO (Restore Point Objective) 24 timmar
 • Explicit loggning av administrativa accesser.

Det pågår en kontinuerlig utveckling och förbättring av säkerheten inom plattformen.

Krav på kund/beställare av systemet

 • Genomförd informationsklassning. Detta påverkar krav på nivå av loggning, eventuellt behov av kryptering samt tidsaspekter för arkivering.
 • Definierad process för hantering av access/åtkomst för deltagare under datainsamlingens livscykel.
 • Utpekade roller såsom:
  • Informationsägare
  • Behöriga beställare (av t.ex. access/åtkomst, förändringar)
  • Kontaktperson(er)

Det är även rekommenderat att kunden genomför en riskanalys för att belysa hela kedjan i användandet av informationen/data som hanteras i plattformen. Detta för att få en helhetsbild över att nivån av säkerhetsskydd är i överensstämmelse med genomförd informationsklassning. ITS kan vara ett stöd i detta vid behov.

Vanliga frågor om tjänsten

Var hittar jag stöd för hur jag använder tjänsten?

På universitetets webbplats Manual hittar du manualer för datainsamlingsplattformen.

Support

Till Servicedesk kan du skicka ett ärende när du exempelvis behöver stöd kring:

*  Teknisk support
*  Beställning av tillgång till system

Telefon: 090 - 786 63 00

Manual

Manualer och instruktioner hittar du på webbplatsen Manual.

Driftinformation

https://it-status.umu.se/driftinfo

Elin Sköld
2021-06-11