Statusbyte inifrån Sverige

Statusbyte är när berörd ansöker om nytt tillstånd på en annan grund än det berörd haft tidigare. Att ansöka om förlängning av sitt nuvarande tillstånd eller permanent uppehållstillstånd är inte ett statusbyte.

Vad är statusbyte och varför är det viktigt att hålla koll på?

Ett uppehålls- eller arbetstillstånd ska beviljas innan den sökande reser in i Sverige. Om den sökande befinner sig i Sverige vid beslut kan ansökan komma att avslås. I vissa fall har sökande möjlighet att beviljas tillstånd medan berörd befinner sig i Sverige med ett annat giltigt svenskt tillstånd. Det kan gälla vid en förlängning av uppehålls- eller arbetstillståndet på samma grund eller i vissa fall vid statusbyte.

Går det att göra ett statusbyte utan att lämna Sverige?

I vissa fall går detta att göra inifrån landet, i andra tillåts det inte. Det är därför viktigt att känna till vad som gäller. Berörd behöver också ansökt om önskat statusbyte innan nuvarande tillstånd löpt ut.

Har berörd rätt att påbörja sitt nya uppdrag i väntan på beslut om nytt tillstånd?

I vissa fall kan den sökande påbörja sitt nya uppdrag i väntan på beslut, i andra tillåts det inte. Det är därför viktigt att känna till vad som gäller. Om berörd har rätt att påbörja sitt nya uppdrag i väntan på beslut är det viktigt att både verksamheten och individen vet om att anställningen/motsvarande kan komma att behöva avslutas med omedelbar verkan om berörd skulle få avslag på sin ansökan om nytt tillstånd på annan grund.

Guide för statusbyte inifrån Sverige

Här kan du kontrollera om en sökande kan göra ett statusbyte till ett nytt typ av tillstånd medan berörd befinner sig i Sverige samt om berörd kan påbörja sitt nya uppdrag i väntan på beslut.

Guide för statusbyte - Migrationsverket

Jannike Hurenkamp
2024-01-29