ID-kort

ID-kort


Den som har blivit folkbokförd i Sverige kan ansökan om ett ID-kort.

Skatteverkets ID-kort gäller endast i Sverige. Om den anställde/stipendiaten önskar ett nationellt ID-kort behöver de kontakta polisen. Ett krav för att söka är att man har ett svenskt medborgarskap.

Ett ID-kort gör att den som är folkbokförd i Sverige och har ett svenskt personnummer kan styrka detta, till exempel gentemot sin bank. 

Det är ett krav att kunna styrka sin identitet med ett ID-kort från Sverige om man önskar öppna ett bankkonto med alla funktioner som till exempel BankID. 

För att ansöka ska personen besöka Skatteverkets kontor. En ansökningsavgift ska betalas innan besöket.

Skatteverkets information om ID-kort

Polisens information om nationellt ID-kort

Jannike Hurenkamp
2023-11-02