Visselblåsning: larma om missförhållanden

Om du misstänker eller har information om missförhållanden har du som medarbetare rätt att larma. Det är viktigt både för den enskilde individen, för att verksamheten behöver kännedom för att kunna åtgärda problem och för ett demokratiskt samhälle.

 

Foto: Kommunikationsenheten

Alla som jobbar statligt omfattas av den gemensamma värdegrunden för statsanställda och är skyldiga att tillämpa och följa de lagar och regler som gäller. Om du misstänker eller har information om missförhållanden vill vi att du berättar om det. Först när universitetet som arbetsgivare får kännedom om missförhållanden går det att utreda och åtgärda.

Ny visselblåsarfunktion införs 2022

Umeå universitet ska införa en visselblåsarfunktion med intern rapporteringskanal senast den 17 juli 2022. Processen kommer att beskrivas och tydliggöras i en handläggningsordning för visselblåsning.

Vad är en intern visselblåsarfunktion?

En intern rapporteringskanal ska göra det möjligt för medarbetare att slå larm internt inom verksamheten på ett säkert sätt. Du ska kunna slå larm skriftligen, muntligen eller vid ett fysiskt möte. Visselblåsarfunktionen ska kunna ta emot rapporter om missförhållanden och ha kontakt med visselblåsare, följa upp det som rapporteras och lämna återkoppling om uppföljningen till den som slagit larm. Visselblåsarens identitet ska omfattas av sekretess.

De behöriga personerna eller enheterna som utses till den interna rapporteringskanalen kan antingen vara anställda hos verksamhetsutövaren eller hos någon som har anlitats för detta för verksamhetsutövarens räkning.

Vad är missförhållanden?

Missförhållanden kan exempelvis röra sig om brott mot miljöregler, fusk i offentliga upphandlingar eller penningtvätt.

Stärkt skydd för visselblåsare

Sedan 2017 finns en svensk lag som reglerar visselblåsning i privat och offentlig verksamhet. När EU:s visselblåsardirektiv genomförs i svensk lagstiftning under december 2021 stärks skyddet för den som larmar om missförhållanden. Du som arbetar inom offentlig sektor har redan en långtgående rätt att slå larm, genom meddelarskyddet som regleras i grundlagen.

 

Relaterad information

Meddelarfrihet

Du som är statligt anställd har en långtgående rätt att slå larm till media genom meddelarfriheten. Den ger dig möjlighet att lämna uppgifter till media utan att källan efterforskas. Ett grundlagsreglerat meddelarskydd skyddar dig från repressalier från din arbetsgivare. Sekretessregler kan dock innebära begränsningar av meddelarfriheten.

Digital pressträff

Om stärkt skydd för visselblåsare, med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Regeringskansliet 20 maj 2021.

Anja Axelsson
2021-12-07