REDCap - Datainsamling vid forskningsstudier

REDCap är en webbaserad tjänst för datainsamling vid forskningsstudier. Den hjälper dig som forskare att samla, lagra och rapportera kliniska forskningsdata.

REDCap är en tjänst för samla in data vid forskningsstudier. Tjänsten är webbaserad och hjälper dig som forskare att samla, lagra och rapportera kliniska forskningsdata.

Detta kan du göra i systemet

I systemet kan du skapa enkäter och formulär exempelvis casereport-formulär och elektroniskt datainsamlingsformulär (eCRF). Enkäterna kan skickas ut eller besvaras direkt i systemet.

Det finns också möjlighet att skapa regler för vilka frågor som ska besvaras och att skapa variabler som gör uträkningar utifrån redan ifylld data, exempelvis BMI. Tjänsten har också också stöd för randomisering.

I webbtjänsten kan du:

 • Samla in data i realtid
 • Kontrollera dataverifiering/signatur
 • Upprätta kalender för monitorering/kvalitetsgranskning
 • Få rapporter om exempelvis användarstatistik
 • Exportera data till analysverktyg som SPSS, STATA, R, Excel, mm.

Kostnad

För prisuppgifter kontakta Servicedesk.

Så beställer du REDCap

 1. Beställ multifaktorautentisering för ditt Umu-id. Du behöver detta för att kunna logga in i REDCap.
  Mer om multifaktorautentisering (MFA)
 2. Skick ett ärende till Servicedesk. Du kommer därefter att få fylla i en beställningsblankett.
  Det finns ett antal mallar framtagna i tjänsten som du kan basera ditt forskningsprojekt på. Detta sker i samråd mellan ITS och beställare.

Vanliga frågor om REDCap

Vilka typer av behörigheter kan jag ha i min studie?

Behörigheter till din studie kan sättas på individnivå eller genom att skapa roller i din studie som användare kopplas till. Om studien ska bedrivas på flera orter (sajt) så kan användare också kopplas till en ort (DAGs) vilket innebär att man bara kan se data från sin egen sajt.

Hur lagras min data och hur fungerar backup?

Tjänsten är installerad på lokala servrar hos universitetet och all data är lagrad där. Tjänsten gör dagligen backup av all data.

Alla projekt i Redcap ingår i en gemensam backup för tjänsten. Det innebär att om du behöver återställa ditt projekt kräver detta manuellt arbete som tar några dagar att genomföra.

Hur ofta uppdateras tjänsten?

ITS uppdaterar REDCap årligen, framförallt vid större uppgraderingar av tjänsten.

Vilket stöd kan ITS erbjuda?

ITS kan utöver stöd med uppstart även erbjuda extra stöd som exempelvis projektutbildning och best-practice för olika typer av studier. Detta innebär en extra kostnad om inte annat är avtalat.

Support ITS SERVICEDESK

Till Servicedesk kan du skicka ett ärende när du exempelvis behöver stöd kring:

*  Teknisk support
*  Beställning av tillgång till system

Telefon: 090 - 786 63 00

Manual

Manualer och instruktioner hittar du på webbplatsen Manual.

Driftinformation

https://it-status.umu.se/driftinfo

Elin Sköld
2021-06-11