Behörigheter och roller inom IT

På dessa sidor hittar du information om olika typer av speciella behörigheter och ansvar inom IT-relaterade frågor.

På sidorna kan du läsa mer om de här rollerna:

  • Godkännare av IT-produkter
  • Licensansvarig
  • OU-administratör
  • IT-kontaktperson
  • Katalogansvarig
  • Konto för höga behörigheter

Support ITS SERVICEDESK

Vänd dig till Servicedesk när du behöver hjälp med teknisk support eller för att beställa tillgång till system.

Skicka ett ärende till Servicedesk

Ring Servicedesk: 090-786 63 00

Du kan själv söka efter instruktioner på webbplatsen Manual

Elin Sköld
2023-09-05