Funktionsbrevlåda

En funktionsbrevlåda är knuten till en funktion eller enhet inom universitetet.

Funktionsbrevlådor används främst av universitetsövergripande funktioner, institutioner och enheter.

I undantagsfall kan separata konton skapas för specifika roller som till exempel studierektor och liknande, för att all e-postkorrespondens ska kunna överföras när rollen ersätts med en annan person.

Namn på funktionsbrevlåda

Generellt gäller att funktionsadresser ska vara funktion.enhet@umu.se. Universitetsövergripande funktionsadresser ska vara funktion@umu.se. Enheternas officiella brevlåda ska normalt heta enhet@umu.se.

Funktion och enhet ska anges med hela namnet eller en begriplig eller brett accepterad förkortning av enheten eller funktionen.

Beställ funktionsbrevlåda

För att beställa en funktionsbrevlåda, skicka ett ärende till Servicedesk och välj kategorin E-post.

Byta adress för funktionsbrevlåda

För att byta adress för en funktionsbrevlåda - skicka ett ärende till Servicedesk med den e-postadress som är berörd och namnet på den nya e-postadressen.

Support ITS SERVICEDESK

Till Servicedesk kan du skicka ett ärende när du exempelvis behöver stöd kring:

*  Teknisk support
*  Beställning av tillgång till system

Telefon: 090 - 786 63 00

Manual

Manualer och instruktioner hittar du på webbplatsen Manual.

Driftinformation

https://it-status.umu.se/driftinfo

Elin Sköld
2021-06-11