Funktionsbrevlåda

En funktionsbrevlåda är knuten till en funktion eller enhet inom universitetet.

Funktionsbrevlådor används främst av universitetsövergripande funktioner, institutioner och enheter.

I undantagsfall kan separata konton skapas för specifika roller som till exempel studierektor och liknande, för att all e-postkorrespondens ska kunna överföras när rollen ersätts med en annan person.

Namn på funktionsbrevlåda

Generellt gäller att funktionsadresser ska vara funktion.enhet@umu.se. Universitetsövergripande funktionsadresser ska vara funktion@umu.se. Enheternas officiella brevlåda ska normalt heta enhet@umu.se.

Funktion och enhet ska anges med hela namnet eller en begriplig eller brett accepterad förkortning av enheten eller funktionen.

Beställ funktionsbrevlåda

För att beställa en funktionsbrevlåda, skicka ett ärende till Servicedesk och välj kategorin E-post.

Fyll i de här uppgifterna och skicka med i ditt ärende:

Adress: (formatet ska vara xxxx.organisation@umu.se, t.ex. info.its@umu.se, i undantagsfall kan annat format godkännas. Måste anges.)
Visningsnamn: (det som visas som avsändare, t.ex. Infocentralen. Anges inget visas adressen.)
Organisationsnummer: (för den institution eller enhet som listan ska tillhöra. Måste anges.)
Administratör/ansvarig: (ange Umu-id för den som ska kunna lägga till och ta bort medlemmar via AD-verktyget eller Outlook. Lämnas detta tomt måste ändringar hanteras via ärende till Servicedesk.)
Medlemmar: (ange Umu-id för de personer som ska ha åtkomst, alternativt personalgrupp. Minst en medlem måste anges.)

Byta adress för funktionsbrevlåda

För att byta adress för en funktionsbrevlåda - skicka ett ärende till Servicedesk med den e-postadress som är berörd och namnet på den nya e-postadressen.

Support ITS SERVICEDESK

Vänd dig till Servicedesk när du behöver hjälp med teknisk support eller för att beställa tillgång till system.

Skicka ett ärende till Servicedesk

Ring Servicedesk: 090-786 63 00

Du kan själv söka efter instruktioner på webbplatsen Manual

Elin Sköld
2023-09-11