Hantera arbetsskador och tillbud

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

En arbetsskada är en skada som har uppstått på grund av olycksfall eller någon annan skadlig inverkan i arbetet. Ett tillbud är en oönskad händelse som hade kunnat leda till skada. Som chef med personalansvar har du ett ansvar för att arbetsskador anmäls och att arbetsskador och tillbud blir utredda.

Att rapportera och hantera arbetsskador och tillbud är en viktig del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Rapporterna gör det möjligt att identifiera risker i verksamheten och kan användas som underlag för att kunna utföra åtgärder som förebygger arbetsskador och tillbud.
Därför är det också viktigt att du som chef uppmuntrar dina medarbetare att rapportera, utreder behov av åtgärder och återkopplar till dina medarbetare.

Läs mer om systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsskador (aj)

En arbetsskada är en skada som har uppstått på grund av olycksfall eller någon annan skadlig inverkan i arbetet.  Arbetsskador kan ske både i den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Det finns tre olika typer av arbetsskador: arbetssjukdom, olycksfall och färdolycksfall. Här nedan hittar du exempel på varje typ. Fler exempel hittar du på Arbetsmiljöverkets och Försäkringskassans gemensamma e-tjänst Anmäl din arbetsskada.

Exempel på arbetssjukdom

En arbetssjukdom är en sjukdom som beror på skadlig inverkan i arbetet under längre tid till, exempelvis:

 • Att bli fysiskt sjuk av ett ämne som du arbetar med, exempelvis utvecklar allergi
 • Att må psykiskt dåligt på grund av stress, mobbning eller kränkningar på arbetsplatsen
 • Att få fysiska problem på grund av tungt eller ensidigt arbete, vibrationer eller buller.

Exempel på olycksfall

Ett arbetsolycksfall är en kortvarig händelse som sker plötsligt och oförutsett. Olycksfall kan ske när du är på arbetet, på kurs eller på tjänsteresa. Olycksfall kan vara mindre allvarliga eller allvarliga.
Exempel på mindre allvarliga olycksfall:

 • En stukad fot på grund av att du har snubblat
 • en klämskada
 • ont i ryggen efter att ha burit något tungt
 • en kniv som slinter och orsakar en mindre blödning
 • om du utsätts för smitta vid arbete i till exempel laboratoriemiljö eller när du tar hand om smittförande personer (bekräftad smitta).

Exempel på allvarliga olycksfall:

 • Skador som orsaker en fraktur på ett ben
 • Skador som orsakar en svår blödning eller svår skada på nerver, muskler eller senor
 • Skada på inre organ eller sinnesorgan
 • Svåra brännskador (andra eller tredje graden)
 • Händelser som drabbat någon psykiskt till exempel chocktillstånd vid hot om våld eller vid trafikolycka
 • En smittsam sjukdom som har uppkommit i arbetet när sjukdomen är klassad som samhällsfarlig.

Exempel på färdolycksfall

 

Färdolycksfall är kroppsliga skador som inträffar under din normala resa från hemmet till jobbet eller från jobbet till hemmet. Färden anses vara påbörjad respektive avslutad efter det att du passerat tröskeln till din egen bostad.
Det kan exempelvis handla om att du ramlar eller cyklar omkull på vägen till eller från jobbet.

Tillbud (oj!)

Ett tillbud är en oönskad händelse som hade kunnat leda till skada. Tillbud kan ske både i den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Det finns två typer av tillbud: tillbud och allvarligt tillbud.

Exempel på tillbud

Ett tillbud är en oönskad händelse eller situation som hade kunnat leda till hälsobesvär, sjukdom eller olycksfall. Det kan exempelvis handla om ett tungt föremål som faller ned från en hylla, men där ingen människa kom till skada.

Exempel på allvarligt tillbud

Ett allvarligt tillbud är en oönskad händelse eller situation som hade kunnat leda till stor fara för ohälsa och olycksfall. Det kan exempelvis vara:

 • svårare fall av mobbning, kränkningar och trakasserier
 • om någon under en längre tid varit utsatt för skadlig stress och reagerat starkt på det
 • hot om våld, mordhot, om händelsen inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa, t.ex. knivhot eller hot med skjutvapen
 • att någon har fallit från några meters höjd utan att skada sig
 • hängande last eller något annat rasat ner i närheten av någon eller där någon skulle kunna ha befunnit sig
 • att det har skett ett rök-, gas- eller kemikalieutsläpp utan att någon person har blivit skadad
 • att det har skett en explosion i en lokal där det vid tillfället inte fanns några personer

Chefens ansvar

Som chef/prefekt är du ytterst ansvarig för arbetsmiljön vid din enhet/institution. Läs mer om chefens ansvar för arbetsmiljön.
När det gäller att hantera tillbud och olyckor har du som chef specifika ansvar. Du är ansvarig för att:

 • Få kännedom om alla arbetsskador och att se till att de anmäls.
 • Utreda arbetsskador och tillbud tillsammans med den drabbade och arbetsmiljöombudet. Att undersöka varför det hände och vad som kan göras för att något liknande inte ska hända igen. Det är viktigt att försöka komma fram till grundorsakerna till händelsen och utifrån det besluta om förebyggande åtgärder. De aktiviteter som inte kan åtgärdas omedelbart ska föras in i handlingsplanen och ska följas upp av dig som chef.
 • Anmäla arbetsskador till Försäkringskassan, vilket du gör via IA-systemet.
 • Anmäla allvarlig personskada, dödsdall samt skador som drabbat flera arbetstagare samtidigt eller tillbud som kunde ha lett till allvarlig personskada till Arbetsmiljöverket. Anmälan ska göras inom 24 h. Anmäl arbetsskada Telefon: 010-730 90 00. Utanför kontorstid: 08-737 15 55.
 • Informera om att den som har blivit skadad kan söka ersättning hos AFA, Försäkringskassan respektive Kammarkollegiet.

Så hanterar du inrapporterade arbetsskador och tillbud

Universitetet använder IA-systemet för att ta emot och hantera inrapporterade arbetsskador och tillbud. IA-systemet gör det möjligt för er att systematisera och effektivera arbetsmiljöarbetet. Du får en tydlig överblick av arbetsskador och tillbud på din enhet och du kan enkelt ta fram statistik för det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Du som chef har tillgång till den del av systemet där du kan ta emot och hantera händelser medan alla anställda och studenter har tillgång till rapporteringsdelen.

När en arbetsskada eller ett tillbud har rapporterats in kommer du som chef att få ett e-postmeddelande om detta. När du loggar in i IA-systemet kommer du sedan att se checklistor som hjälper dig med hur du ska gå vidare med att hantera händelsen.

Logga in i IA-systemet

Besluta vem som ska arbeta i IA-systemet

Du som är ytterst ansvarig chef (exempelvis prefekter, enhetschefer och dylikt) kommer automatiskt att få en inloggning i systemet. Arbetsmiljöombud kommer automatiskt att få läsbehörighet till systemet under förutsättning att de är inlagda som arbetsmiljöombud i Personalkatalogen.

Detta innebär att övriga användare som ska ha tillgång till och arbeta i systemet behöver läggas till manuellt. Det kan exempelvis handla om andra chefer, arbetsledare, HR-stöd eller anställda som du har delegerat arbetsmiljöansvar till.

Du beställer fler användare till systemet genom att skicka ett mejl till: ia-systemet@umu.se. Kom även ihåg att beställa nya användare när det börjar nya chefer eller anställda som ska arbeta i systemet. Kom ihåg att ange Umu-id för de personer som ska ha en användare.

Användarstöd

När du är inloggad i IA-systemet så hittar du längst upp till höger länkar till användarstöd. Där hittar du bland annat filmer och instruktioner för hur du arbetar i systemet. Du hittar även en grundläggande utbildningsfilm på IA:s webbplats:

Utbildning IA-systemet

Universitetet anordnar också utbildningar i IA-systemet.

Interna utbildningar och nätverksträffar

Om du inte hittar svar på dina frågor via instruktionsfilmerna eller stödmaterial så skicka gärna ett e-postmeddelande till:

ia-systemet@umu.se

Vanliga frågor om att hantera arbetsskador och tillbud

Jag får ett felmeddelande när jag försöker logga in - vad beror det på?

 

Foto:

 

Om du får ett felmeddelande enligt ovan om att din användare inte finns och att det saknas ett SSO Reporting account så beror det på att du inte har ett konto. Du kan beställa behörighet genom att skicka ett mejl till e-postadressen ovan.

Relaterad information

Utbildningar och nätverksträffar

 

Foto:

Du hittar utbildningar och nätverksträffar inom arbetsmiljö i vår webbportal för interna utbildningar och nätverksträffar.

Tillfällen i datumordning

Alla utbildningar inom kategorin HR

Du hittar hela universitetets utbud av interna utbildningar här:

Interna utbildningar och nätverksträffar

Kontaktpersoner

Organisatorisk och social arbetsmiljö

 

Foto:

Jeanette Lövqvist 
HR-strateg vid Personalenheten
jeanette.lovqvist@umu.se
📞 090-786 53 79

 

Foto:

Pernilla Jansson
HR-strateg vid Personalenheten
pernilla.jansson@umu.se
📞 090-786 62 25

 

Foto:

Linda Johnson
HR-strateg vid Personalenheten
linda.johnson@umu.se
📞 090-786 55 04

 

Foto:

Annelie Mellström
HR-specialist vid Personalenheten
annelie.mellstrom@umu.se
📞 090-786 62 72

Elizabet Westerlund
2022-11-23