Hot, våld och kriser

Universitetet arbetar för att vara en arbetsplats där hot, våld och kriser inte ska förekomma. Men ibland sker det ändå. Här samlas information och stöd för dig som är chef i hur sådana situationer hanteras.

Vid nödsituation eller akut fara – ring 112

Universitetets säkerhets-/servicenummer
090-786 76 00

Universitetets krisnummer
090-786 97 00

Polis 114 14
Sjukvårdsrådgivning 1177

Om något har inträffat

Stötta den medarbetare eller student som drabbats i första hand.

 • Få en överblick över situationen och för en enkel logg över: vem som utsatts, vad som hänt, tidpunkter, vilka kontakter du tagit.
 • Om det finns en lokal krisgrupp aktivera den.
 • Informera din prefekt, enhetschef eller dekan om vad som har hänt.
 • Informera alltid säkerhetsfunktionen. De kan även vara ett råd och stöd i om händelsen ska polisanmälas.
 • Ta kontakt med de stödfunktioner som du behöver för att hantera situationen.
  • Central krisledningsgrupp 090-786 97 00
  • Feelgood företagshälsovård 010-810 92 10
  • Personalenheten: Lars Nordlander
  • Studenthälsan - Kontaktuppgifter
  • Kommunikationsenheten - kontakta Gunilla Stendahl, kommunikationschef
  • Kyrkan på campus Jourhavande präst 090-200 25 00
  • Passagessystemet - om du behöver spära tillträde och det inte är akut: passagen@umu.se
 • Påverkas fler än den som blivit utsatt? Det kan vara en studentgrupp, arbetsgrupp eller liknande. Då är det viktigt att fråga upp alla berörda om vilket stöd de behöver, och informera dem om det du kan om vad som hänt.

Följ upp situationen i efterhand

När situationen har lugnat ned sig är det viktigt att följa upp det som hänt.

 • Följ upp med den eller de personer som varit inblandade - och om det behövs hjälpa till att se till att personer får fortsatt stöd. 
 • Om arbetsgruppen påverkats följ upp situationen även med dem.
 • Se över befintliga rutiner och ändra om det behövs. Detta är också ett bra tillfälle att påminna om att rutinerna finns vid en kommande APT eller liknande.
 • Se över den loggbok som du fört, och se om den behöver kompletteras för att visa hela händelseförloppet.

Förebyggande arbete

Ett bra sätt att hantera en situation där hot, våld eller kris har uppkommit är att vara förberedd:

Therese Holmgren
2023-09-18