UCL – Umeå universitets chefs- och ledarutvecklingsprogram

Som chef eller ledare vid Umeå universitet spelar du en avgörande roll för dina medarbetare, men också för universitetets utveckling. Universitets chefs- och ledarutvecklingsprogram är utformat för att ge dig en god grund att stå på.

 

Foto: Mattias Pettersson

Umeå universitets chefs- och ledarutvecklingsprogram (UCL) ger dig ökad kunskap om chefens ansvar utifrån lagar, regler och policys samt en ökad förmåga att utveckla verksamheten, dina medarbetare och ditt eget ledarskap utifrån givna förutsättningar

Ny omgång startade i maj 2022 

Programmet är en fortsättning på Chefsintroduktionen.

Målgrupper: vilka ska genomgå UCL-programmet?

Programmet är obligatoriskt för dig som är nytillträdd chef (prefekt, biträdande och ställföreträdande prefekt, föreståndare, avdelningschef, kanslichef, verksamhetsområdeschef eller enhetschef).

Programmets innehåll

UCL utgår ifrån ett helhetsperspektiv på chefs- och ledarskapsfrågor med utgångspunkten att ledarskap kan läras.

Programmet är indelat i åtta teman i genomtänkt ordning som bygger vidare på varandra. Teoretiska perspektiv varvas med ledarskapsträning där du får fördjupad förståelse för ditt ledarskap genom att diskutera problemsituationer i den egna verksamheten, som konflikter, arbetsmiljö- och rehabiliteringsproblematik, erfarenhetsutbyte och reflektion.

Programmet ger även ökad kunskap om universitets styrning och ledning samt processer för verksamhetsplanering, budget- och ekonomi.

Du genomför två individuella projekt under programmet:

  1. Förändringsprojekt: Planera och genomföra ett utvecklings-/förändringsarbete inom den egna verksamheten.
  2. Personlig utveckling: Individuell utvecklings- och handlingsplan.

Som grund för den individuella ledarutvecklingen används en strukturerad feedbackkartläggning, LEAD FORWARD, som ger dig en nulägesbild av dina aktuella ledarbeteenden utifrån hur dina medarbetare uppfattar ditt ledarskap.

Upplägg

Som deltagare ingår du i en grupp som följs åt genom hela programmet. Programmet genomförs över ett år och omfattar sammanlagt cirka femton utbildningsdagar.

De flesta träffarna äger rum i Umeå och löper över två dagar. En av träffarna genomförs i form av ett internat på annan ort. 

I programmet ingår individuell coachning vid två tillfällen, i början och i slutet.

Kurstillfällen UCL 24

v. 18, 4-5 maj 2022
Tema 1: Att vara chef och ledare i en högskoleorganisation

v. 23, 8-9 juni 2022
Tema 2A: Att leda mig själv och att leda medarbetare – Personligt ledarskap och medarbetarskap

v. 36, 7-8 september 2022
Tema 3: Arbetsgivar- och myndighetsrollen och chefens ansvar 

v. 41, 12-14 oktober 2022
Tema 2 B: Att leda mig själv och att leda medarbetare – Personligt ledarskap och medarbetarskap

v. 45, 9-10 november 2022
Tema 4: Ekonomi och Ledarskap

v. 49, 6-7 december 2022
Tema 5: Utveckla grupper och team, förebygga och hantera konflikter

v. 5, 1-2 februari 2023
Tema 6: Strategiskt ledarskap

v. 11, 14-15 mars 2023
Tema 7: Hållbar arbetsmiljö, ledarskap och medarbetarskap

v. 16, 20 april 2023
Tema 8: Avslutning

Närvaro och kursintyg

UCL bygger på ett processinriktat arbetssätt och det är därför viktigt att delta i alla steg/teman. För att få ett kursintyg krävs en sammantagen närvaro på minst 80 %.

Kostnader

Deltagandet i UCL är kostnadsfritt.

 

Programansvariga

 

Foto:

Anna Mothander
Områdeschef vid Personalenheten
anna.mothander@umu.se
📞 090-786 66 78

 

 

 

Foto:

Mikal Björkström
Feelgood
mikal.bjorkstrom@feelgood.se
📞 072-254 38 57

 

 

Foto:

Torbjörn Forsberg
HR-strateg vid Personalenheten
torbjorn.forsberg@umu.se
📞 090-786 70 80

 

Har du frågor om deltagande i UCL?
Vid frågor kontakta Therese Holmgren kursadministratör.

Elizabet Westerlund
2022-06-07