Försäkring vid tjänsteresa

Du som är anställd vid eller arbetar på uppdrag av universitetet omfattas av statens tjänstereseförsäkring. Försäkringen gäller vid alla tjänsteresor som du gör för myndighetens räkning i Sverige och utomlands.

Vilka försäkringen gäller för

Reseförsäkringen gäller:

 • alla anställda vid universitetet som är på en tjänsteresa för myndighetens räkning.
 • Konsulter som utför ett uppdrag för universitetets räkning och som inte är anställda av ett konsultföretag, t.ex. stipendiater.
 • Alla doktorander (forskarstuderande) som är på en tjänsteresa för universitetets räkning.
 • Ledamöter i universitetets nämnder och styrelser som reser

Vilka försäkringen inte gäller för

Försäkringen gäller inte för:

 • studenter
 • medföljande anhörig
 • deltagare i Försvarsmaktens frivilligverksamhet
 • konsulter som är anställda av ett konsultföretag.

När försäkringen gäller

Du är försäkrad med tjänstereseförsäkringen under hela din resa, från din arbetsplats eller bostad och till platsen där din tjänsteresa börjar eller slutar. Försäkringsskyddet gäller även i områden dit UD avråder från resor. Försäkringen kan vara aktuell:

 • om du blir akut sjuk och behöver vård och hemtransport i samband med resa utomlands
 • om du tvingas avbryta en resa på grund av anhörigs dödsfall eller allvarlig sjukdom för anhörig
 • om skada uppstår på din privata bil under tjänsteresa
 • om du behöver akut tandvård utomlands
 • om dina tillhörigheter skadas eller kommer bort eller vid försening av bagage
 • om du är gravid och det uppstår kostnader för vård utomlands.

Om du ska betala med Umeå universitets resekontot så ingår en kompletterande reseförsäkring.

När försäkringen inte gäller

 • En tjänsteresa är en resa som har en koppling till dina arbetsuppgifter vid universitetet och är godkänd av universitetet. Om du inte gör resan för universitetets räkning är detta inte att betrakta som en tjänsteresa.
 • Försäkringen gäller inte för resor som sker mellan hemmet och arbetsplatsen eller för arbete som sker i hemlandet på distans. Vid skadeanmälan ska syftet med tjänsteresan kunna styrkas.

Försäkringsintyg och EU-kort

 • Om du reser till länder som inte tillhör EU eller inte är ett konventionsland behöver du ta med dig ett försäkringsintyg från Kammarkollegiet. Observera att bara HR-stöd eller motsvarande vid din institution eller enhet kan utfärda intyget. Du hittar intyget i högerkolumnen. 
 • Om du ska resa inom inom EU så kan du beställa ett EU-kort via Försäkringskassans hemsida.

Om du råkar ut för en olycka under din resa

Om du under din tjänsteresa har behov av akuthjälp, till exempel om du blir inlagd på sjukhuset eller behöver hemtransport, ska du kontakta assistansföretaget Falck Global Assistance.

De är tillgängliga 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan

Telefon: +46 8 587 71749
E-post: fga@se.falck.com

Kom ihåg att även anmäla din olycka till universitetet.

Försäkringsintyg Kammarkollegiet

Försäkringsintyg för tjänsteresa 

Försäkringsintyg utländska besökare

Försäkringsintyg URA-försäkring

Försäkringsvillkor statens tjänstereseförsäkring

Endast administratör eller chef får hantera och skriva under intygen. Intygen får inte utfärdas av dig som medarbetare. Tiden för intygen får inte sträcka sig längre än anställningstiden. 

 

Ladda ner appen KamMarkollegiet på resan

Kammarkollegiet har en app "Kammarkollegiet" som bland annat innehåller nödnummer inom EU, vad man ska göra vid akut sjukdom eller olycksfall i samband med studier utomlands eller utlandsstationering. Appen fungerar för Android-telefoner och finns att ladda ned i Google Play.

Therese Holmgren
2024-01-16