Varaktigt bosatt

Personer som har bott i minst fem år i ett EU-land med uppehållstillstånd kan ansöka om att få ställning som varaktigt bosatt i det landet.

Varak­tigt bosatt i Sverige

En person från land utanför EU/EES som har bott i minst fem år i ett EU-land med uppehållstillstånd kan ansöka om att få ställning som varaktigt bosatt i det landet. Den som har ställning varaktigt bosatt får ett särskilt EG/EU-uppehållstillstånd som innebär att personen har vissa rättigheter som liknar de som en EU-medborgare har. Det ger personen större möjligheter att flytta till ett annat EU-land för att till exempel arbeta, studera, starta eget företag eller leva på sin pension.

Den som har ställning som varaktigt bosatt i ett annat EU-land och uppfyller kraven för ställning som varaktigt bosatt i Sverige kan ansöka om att flytta ställning som varaktigt bosatt från ett annat land till Sverige. 

Den som vill vistas längre tid än tre månader i Sverige, måste ansöka om ett uppehållstillstånd.

Personen får börja arbeta eller studera direkt efter ankomst till Sverige. De behöver inte vänta på att få beslut om uppehållstillstånd. 

Vägledning till sökande

Läs igenom Migrationsverkets information om du behöver. Här finns angivet vilka krav som ställs och vilka handlingar som ska skickas in vid ansökan. 

Till sin ansökan behöver medarbetaren få kompletterande handlingar från institutionen, vilka det är beror på vad personen ska sysselsätta sig med.

Arbeta: medarbetaren behöver ett anställningsintyg
Studera: medarbetaren behöver ett antagningsbevis, intyg som visar att det finns en heltäckande privat sjukförsäkring som gäller vistelsetiden, en försäkran om att det finns tillräckligt med pengar för försörjning.
Forska med egna tillgångar (t.ex. stipendium): dokument som styrker vilka tillgångar som finns, intyg om tilldelning av stipendium osv.

Migrationsverkets information om varaktigt bosatt

Personen ska fylla i blankett "Ansökan om uppehållstillstånd för person med ställning som varaktigt bosatt i annan EU-stat och deras familjemedlemmar, 136011" och skicka eller lämna in ansökan till någon av Migrationsverkets tillståndsenheter. 

Information till medarbetaren
Swedish resi­dence permits for long-term resi­dents of another EU country

För att få uppehållstillstånd måste den sökande:

  • ha ett giltigt pass eller en giltig resehandling som styrker din identitet
  • ha ställning som varaktigt bosatt i det EU-land du tidigare bodde i och ha fått det speciella uppehållstillståndet som kallas EG/EU-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta 
    - titta så att det är rätt tillstånd, det står på kortet. Se bilder via länk till Migrationsverkets sida med mer information.
  • vara arbetstagare eller egen företagare i Sverige eller kunna försörja dig som student, genom pension eller andra tillräckliga medel.

Uppehållstillståndskort efter beviljad ansökan

Om vistelsen är längre än tre månader får personen ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att personen har tillstånd att vara i Sverige. 

Efter beslut behöver personen snarast möjligt boka tid på Migrationsverkets kontor för att bli fotograferad och lämna sina fingeravtryck.

Kontakt

Innan du kontaktar Personalenheten kan du själv söka efter information och vägledning i HR-guiden.

Vid behov av rådgivning i internationella HR-frågor kan du som HR/motsvarande skicka ett ärende till den gemensamma funktionsbrevlådan interhr@umu.se 
Beskriv ditt ärende så utförligt som möjligt.

Jannike Hurenkamp
2023-11-02