Folkbokföring för anställda

Anställda medarbetare ska folkbokföra sig om vistelsen är längre än 12 månader. För detta behöver de ha olika handlingar beroende på vilket medborgarskap de har och om det finns medföljande familj.

Ansökan om folkbokföring ska lämnas in på ett av Skatteverkets kontor i Sverige. Om det finns medföljande familj ska även de följa med till kontoret. Det går inte att lämna in en digital ansökan utan denna måste lämnas in vid ett personligt besök på ett kontor. 

Vägledning

Skicka information till medarbetaren så tidigt som möjligt så att det finns gott om tid att ordna de handlingar som behövs för folkbokföring. Skatteverket har ett antal filmer som kan vara till hjälp.

Se till att medarbetaren har ett anställningsavtal eller motsvarande anställningserbjudande som de behöver som bilaga till sin ansökan. 

Informera om att det finns möjlighet att förbereda handlingar inför besöket genom att fylla i personuppgifter i e-tjänsten Flytta till Sverige.

Guida dem till Statens service center i MVG-gallerian på Kungsgatan.

Kort sammanfattning och länkar till Skatteverkets information

Folkbokföring för medborgare från norden 

Nordiska medborgare behöver inte ha uppehållsrätt eller uppehållstillstånd för att kunna bli folkbokförd i Sverige. Det räcker med en giltig id-handling. 

Följ länken till mer information på Skatteverkets hemsida.

Skatteverkets information

Nordiskt samarbete information

Folkbokföring för medborgare från EU/EEA

För att bli folkbokförd måste medarbetaren uppfylla uppehållsrätt genom arbete. Handlingar krävs som bevisar detta, lämpligtvis ett anställningsavtal eller motsvarande intyg.

Följ länken för att få mer information om vilka handlingar som behövs för att lämna in en ansökan. 

Skatteverkets information

Folkbokföring för medborgare utanför EU/EEA

För att bli folkbokförd måste medarbetaren uppfylla två villkor:

  • Medarbetaren måste ha ett uppehållstillstånd i Sverige.
  • Medarbetaren ska bo i Sverige under minst ett år.

Medarbetaren har genom att få ett beviljat tillstånd för studier, forskning eller studier bevisat att försörjning finns för den planerade vistelsen. 

Följ länken för att få mer information om vilka handlingar som behövs för att lämna in en ansökan.

Skatteverkets information

Jannike Hurenkamp
2023-11-02