Jag är anmäld för - för dig som är medarbetare

Att bli utpekad kan vara påfrestande och på dessa sidor beskrivs hur utredningen går till och vilket stöd som finns.

Anja Axelsson
2021-12-07