Köp av varor och tjänster

E-beställning i Marknadsplatsen

E-beställning i Wisum (IT-produkter)

Universitetets Avtalsdatabas – e-avrop

På gång inom inköp

Uppdaterad: 2022-05-06

Nya ramavtal

  •  Utskriftslösning med tillhörande utrustning och tjänster (dialog kring införande pågår)
  • Yrkeskläder och arbetsskor (avtalsstart 2022-04-01)
  • Kringutrustning till datorer och förbrukningsmaterial till IT-produkter
  • Översättning Engelska. Omfattar bl.a. översättningstjänster, språkgranskning transkribering, undertextning samt voice over (avtalsstart 2022-04-04)
  • Flyttjänster (avtalsstar 2022-04-11)
  • Audio Video service och mindre entreprenader/installationer (avtalsstar 2022-05-01)
  • Mikrobiologiska säkerhetsbänkar (avtalsstar 2022-05-01)

Information kring respektive ramavtal finner ni i avtalsdatabasen i e-avrop senast dagen för avtalsstart.

Inloggning i avtalsdatabasen fr.o.m. den 23/5

Från och med 23/5 kommer det krävas inloggning med Umu-id för att ta del av universitets avtalsdatabas (E-avrop). Multifaktorautentisering (MFA) kommer också att krävas vid inloggning.

Du hittar den nya inloggningen till avtalsdatabasen via följande länk:
https://www.e-avrop.com/umuuniv/e-Avtal/Default2.aspx?ssoAuth=adfs:umu

Det är därför viktigt att du så snart som möjligt aktiverar multifaktorautentisering på ditt konto om du inte redan har gjort det. Läs mer om hur du aktiverar multifaktorautentisering.

Behöver du köpa en vara eller tjänst?

Att använda sig av ett befintligt kontrakt/ramavtal innebär i de flesta fall fördelar jämfört med att genomföra upphandlingen själv. Du sparar tid och de ekonomiska villkoren kan vara mer fördelaktiga.

1. Välj interna resurser i första hand

Där universitetet i egen regi tillhandahåller varor och tjänster internt ska köp genomföras via dessa verksamheter i första hand. Kontakta aktuell institution/enhet för ytterligare information.

2. Externa leverantörer i andra hand

Vid behov av externt köp av varor och/eller tjänster ska dessa ske från upphandlade kontrakt och ramavtal.

Tänk på att kontrakt är bindande och ska följas. Enda tillfället då det är accepterat att gå utanför kontrakt är om samtliga kontrakterade leverantörer inom ett ramavtal förklarat sig oförmögna att leverera önskad produkt eller tjänst.

Många av universitets upphandlade varor och tjänster finns och ska beställas via våra e-handelssystem – Marknadsplatsen i Raindance och Wisum för IT-relaterade produkter.

Inköpsstöd för produkter i Wisum tillhandahålls av ITS.

Det jag behöver finns inte upphandlat - vad gör jag nu?

Om det inte finns upphandlade kontrakt/ramavtal på de produkter och tjänster som ni önskar köpa ska en upphandling genomföras. Beroende på inköpets värde och omfattning kan de röra sig om en direktupphandling eller en upphandling av ett kontrakt eller ramavtal.

Läs mer om vilka olika typer av upphandlingar som finns och hur du kan få stöd och hjälp i upphandlingsprocessen.

Kontakt

Upphandling@umu.se för frågor gällande upphandling och inköp.

Upp.adm@umu.se för frågor gällande befintliga avtal.

E-bestallning.ea@umu.se för frågor gällande e-beställning i Marknadsplatsen

Itupphandling.ea@umu.se för frågor gällande upphandling och avtalsvillkor av IT-relaterade produkter och tjänster.

Besöksadress
Universitetsledningshuset
Universitetstorget 4, plan 2

Återbruk av möbler

Universitetet har möbelförråd med begagnade möbler. Om du är intresserad av någon möbel därifrån till din arbetsplats kan du göra en förfrågan via Lokalförsörjningens formulär för begagnade möbler.

2022-05-06