Köp av varor och tjänster

Upphandling och Inköp genomför och stöttar universitetets verksamheter i hela inköpsprocessen från behov till betalning.

Universitetet har en fastslagen rutin för inköp av varor och tjänster.

 

I ett första steg ska universitetets interna resurser användas. De hjälper dig vidare.

Avhandlingsproduktion

AV-utrustning

Datorer och kringutrustning

Inhousebyrån

Tjänster inom IT och telefoni

Kemikalier

Möbler och inredning

Programvaror och licenser

Servicetjänster

Trycksaker

E-handel i interna beställningssystemet via Raindance

 

I e-handelssystemet finns bland annat kontorsmaterial och andra förbrukningsvaror.

Länk för för behöriga beställare utsedda av prefekt eller chef

Länk för besöksanvändare

Logga in med ditt namn, e-post och välj institution eller enhet. Tänk på att du som besökare behöver veta vem som är behörig beställare för din institution/enhet.

Läs mer om e-beställning

Film med instruktioner om e-beställning

 

Upphandlade avtal av universitetet eller Kammarkollegiet

I avtalskatalogen finns de leverantörer som universitetet har avtal med. Finns det ett avtal måste inköp göras via leverantören. Inköp på annat sätt än genom avtalet kan innebära otillåten direktupphandling samt avtalsbrott.

Avtalen söker du i första hand i universitetets avtalskatalog. Är du osäker på om det finns något avtal kan du kontakta Upphandling och inköp.

I anslutning till avtalen finns instruktion om inköp från avtalet

 

Samarbetsytan Upphandling och Inköp

Här finns mer detaljerad vägledning.

Handbok vid köp av varor och tjänster

Handbok vid leveransproblem, garanti eller förvaltning av ramavtal

Kontakt

Upphandling och inköp

Besöksadress
Universitetsledningshuset
Universitetstorget 4, plan 2

Upphandlade leverantörer

Lokala ram- och rabattavtal
Avtalskatalogen

Statliga ramavtal
Avropa Kammarkollegiet

Chatarina Wiklund
2021-04-28