Jag är chef och behöver hantera en situation

Som chef har du tillgång till stöd och information inom dina grundläggande ansvarsområden. Här finns en summering över var du kan vända dig.

Relaterad information

Anja Axelsson
2023-03-15