Jag är chef och behöver hantera en situation

Som chef har du tillgång till stöd och information inom dina grundläggande ansvarsområden. Här finns en summering över var du kan vända dig.

Om ditt uppdrag innefattar ekonomi- personal och verksamhetsansvar har du möjlighet att få stöd. Nedan finns en summering av hur olika situationer hanteras vid universitetet och till vem du kan vända dig vid behov. 

Hantera arbetsskada eller riskfylld händelse

Hantera diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling

Hantera hot, våld, kriser och dödsfall

Hantera IT-säkerhetsincidenter

Hantera konflikter

Hantera misskötsamhet

Hantera misstanke om oredlighet i forskning (handläggningsordning)

Hantera stöld, sabotage och inbrott

Relaterad information

Anja Axelsson
2022-01-19