Gemensamma kostnader

Umeå universitet tillämpar SUHF-modellen (Sveriges universitets- och högskoleförbund) för redovisning av gemensamma kostnader.

Från och med år 2022 använder Umeå universitet en fast procentsats för att fördela universitetsgemensamma kostnader (UGEM) och fakultets-/förvaltningsgemensamma kostnader (FGEM). Läs mer på samarbetsytan Ekonomiadministration

Läs mer om medfinansiering

Årligen måste institutionen/enheten beräkna sina stödkostnader för kommande budgetår och även särskilja dessa i redovisningen från institutionens/enhetens kostnader för kärnverksamhet. Vid externa forskningsansökningar överstigande 50 tkr ska full kostnadstäckning styrkas genom framtagen fullkostnadskalkyl.

Läs mer om full kostnadstäckning

Kontakt Ekonomienheten

Christina Adolfsson
Enhetschef
090-786 51 78

Besöksadress
Förvaltningshuset
Västra flygeln, plan 3

Daniel Wahlström
2022-09-21