Forskarskatt

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

Etablerade internationella forskare som anställning vid svenska lärosäten kan ansöka om en särskild skattelättnad som kallas forskarskatt.

Forskarskatt

Vissa internationella forskare som tar anställning hos en svensk arbetsgivare kan få bli beskattade enligt regler om särskilda skattelättnader för utländska nyckelpersoner – så kallad forskarskatt.

Beslut om skattelättnad fattas av en särskild nämnd, Forskarskattenämnden.

» Forskarskattenämndens webbplats

❗ Ansök inom tre månader från tjänstetillträde

Ansökan om skattelättnader ska ha inkommit till Forskarskattenämnden inom tre månader efter att arbetstagaren påbörjat arbeta. Detta tillämpas strikt av Forskarskattenämnden.

Syftet med skattelättnaden

Dessa särskilda skatteregler har som syfte att underlätta för svenska universitet och andra arbetsgivare att bättre kunna konkurrera om kvalificerade utländska arbetstagare.

Kriterier

Forskarskatten är avsedd för personer som har kvalificerade forsknings- eller utvecklingsuppgifter med sådan inriktning eller på sådan kompetensnivå att det innebär betydande svårigheter att rekrytera inom landet.

Forskarskattenämndens praxis när det gäller kompetens är

  • doktorsexamen och
  • ett par års postdoktoral tjänstgöring.

Arbetstagaren ska inte vara svensk medborgare och får inte vara bosatt eller stadigvarande vistats i Sverige under de fem senaste åren.

Det finns två olika grunder för att få skattelättnad, dels baserat på kompetensregeln ovan och dels baserat på löneregel.

Löneregeln kan universiteten i normalfallet inte dra nytta av då lönen per månad ska överstiga två gånger prisbasbeloppet. Med 2021 års nivå för prisbasbelopp innebär detta en månadslön på minst 95 200 kronor.

Skattelättnad vid tillämpande av forskarskatt 

Att beskattas enligt reglerna för forskarskatt innebär att:

  • endast 75 % av lönen tas upp som inkomst vid beskattningen
  • endast 75 % av ersättningen används vid beräkning av sociala avgifter

I övrigt beskattas inkomsten enligt vanliga regler.

Forskarskattenämndens beslut om skattelättnad gäller de tre första åren i Sverige.

Att ansöka om forskarskatt

Ansökan om skattelättnader kan göras av arbetsgivaren eller arbetstagaren på Forskarskattenämndens webbplats.

» Ansöka (forskarskattenamnden.se)

Blanketter finns både på svenska och engelska.

» Blanketter på svenska (välj blanketten FSN 1220, ansökan på grund av arbetsuppgifter och kompetens)

» Blanketter på engelska (välj blanketten FSN 1220, ansökan på grund av arbetsuppgifter och kompetens)

Sidor utanför umu.se

Jannike Hurenkamp
2023-12-06