Med anledning av kriget i Ukraina

Kriget i Ukraina är en våldshandling och humanitär katastrof som berör många medarbetare och studenter även här hos oss. Umeå universitet följer händelseutvecklingen kontinuerligt. Här hittar du information om hur universitetet påverkas, vilka åtgärder som tas och vilket stöd det finns för dig som medarbetare.

Stöd för medarbetare

Företagshälsovården Feelgood erbjuder professionellt stöd genom individuella samtal för att hjälpa medarbetare som känner oro, upplever stress eller psykisk ohälsa.

Du kan också alltid kontakta din närmaste chef för stöd och råd om hur du upplever situationen och om den påverkar ditt arbete och din psykiska hälsa.

Mer om Feelgood

Stöd för studenter

Studenthälsan erbjuder professionellt stöd genom individuella samtal för att hjälpa studenter som känner oro, upplever stress eller psykisk ohälsa.

Mer om Studenthälsan

Vad gäller för ukrainska medborgare med uppdrag vid universitetet?

På grund av den nuvarande situationen i Ukraina har universitetet sammanställt kort information och praktisk vägledning riktad till ukrainska medborgare med olika typer av uppdrag vid universitetet. Denna information gäller inte Scholars at Risk. Informationen finns för närvarande enbart på engelska.

Support to Ukrainian citizens with an assignment at Umeå University

Hur kan vi hjälpa forskare på flykt?

Umeå universitet vill vara ett stöd för forskare som med anledning av kriget i Ukraina inte kan arbeta i sina hemländer. Flera forskare har redan sökt kontakt med oss för att få hjälp. Nu pågår ett arbete med att se över på vilka sätt universitetet kan vara ett stöd.

Uppdateringar sker löpande på sidan Så kan ukrainska forskare få stöd 

Att tänka på inför ett mottagande
1. Vad gäller för att anställa en riskutsatt forskare?
Ett mottagande av en riskutsatt forskare är ett åtagande med ett ömsesidigt utbyte mellan Umeå universitet och forskaren. Har du frågor om anställning av riskutsatta forskare kontaktar du ditt HR-stöd på institution eller fakultet.

2. Hitta boende?
Med anledning av kriget i Ukraina och gästforskare som söker till Umeå universitet försöker universitetets bostadsförmedling ordna tillfälligt boende. På Aurorasidan Bostadsförmedlingen kan du lägga in en förfrågan för personen samt läsa mer om hur du gör för att anmäla boendebehovet. 

3. Migrationsreglerna: Vad gäller för ukrainska medborgare?
Läs mer på sidan Support to Ukranian citizens with an assignment at Umeå University under rubriken You have come to Sweden directly from Ukraine and are offered an assignment at Umeå University

4. Finansiering
Umeå universitet öronmärker fem miljoner kronor för mottagande av ukrainska forskare som flyr kriget.

 

Universitet har inte krigsplacerade medarbetare

Eftersom universitetet inte är en bevakningsansvarig myndighet eller har ett särskilt utpekat ansvar under höjd beredskap, har vi inte heller krigsplacerade medarbetare.

Läs mer om krigsplacering hos MSB

Rapportera IT- och informationsincidenter

Om du har råkat ut för något som påverkar din digitala information, din IT-miljö eller ditt användarkonto på ett negativt sätt så är det viktigt att du anmäler detta. Anmälan sker till universitetets Incident Response Team (IRT): abuse@umu.se

Mer information om IT-säkerhetsincidenter

Mer information om informationssäkerhet

Samarbeten med statliga institutioner i Ryssland och Belarus avbryts omedelbart

Regeringen har uppmanat svenska lärosäten att inte fortsätta pågående samarbeten med ryska och belarusiska statliga institutioner och att inte heller starta nya samarbeten. Umeå universitet hörsammar uppmaningen och har efter en snabb genomgång av pågående student- och personalutbytesavtal samt forskningsprojekt identifierat en handfull samarbeten som ryms inom denna definition och som efter samråd med berörd prefekt eller chef därför omedelbart sätts på paus. Anställda ryska och belarusiska forskare, medarbetare och studenter vid vårt universitet berörs inte av dessa åtgärder.

Kontakta din prefekt eller chef om du har frågor om hur dessa avbrott påverkar dig.

Läs mer i nyheten Samarbeten med statliga institutioner i Ryssland och Belarus avbryts omedelbart

Översyn av leverantörer

Umeå universitet har inte hittills identifierat några upphandlande avtal med ryska eller belarusiska företag.

Universitetet ser över sin kapitalförvaltning

En genomgång av universitetets fondinnehav för anknutna stiftelser, visade att knappt en halv procent av detta kapital var placerat i ryska och belarusiska företag. Rektor har beslutat att universitetet omedelbart ska sälja dessa innehav och ersätta med andra fonder.

Q&A från SUHF med anledning av kriget i Ukraina

Med anledning av situationen i Ukraina har SUHF tagit fram en Q&A utifrån de frågor de fått från medlemslärosätena. Frågorna ger en samlad bild av nuläget och uppdateras löpande. Informationen finns för närvarande bara på svenska.

Q&A – frågor från lärosätena med anledning av kriget i Ukraina

I ledningsbloggen

"Ett försämrat säkerhetsläge i vår omvärld"

Rysslands invasion av Ukraina har skapat en säkerhetspolitisk situation som saknar motstycke sedan andra världskriget. Det är en chockerande och sorglig utveckling, med katastrofala konsekvenser för civilbefolkningen i Ukraina.

Följ säkerhetsläget på krisinformation.se

På krisinformation.se hittar du samlad information från svenska myndigheter om vad vi vet just nu och om hur du kan hantera eventuell oro.

Krisinformation.se

Magdalena Munther
2022-07-01