Ett försämrat säkerhetsläge i vår omvärld

2 mars 2022

Rysslands invasion av Ukraina har skapat en säkerhetspolitisk situation som saknar motstycke sedan andra världskriget. Det är en chockerande och sorglig utveckling, med katastrofala konsekvenser för civilbefolkningen i Ukraina.

Precis som Sveriges regering har betonat är Ukraina ett europeiskt land med en demokratisk regering som är vald av det ukrainska folket. Mina tankar är hos alla de som drabbas av det krig som nu pågår i Europa.

Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet

Foto: Mattias Pettersson

Som universitet är vår uppgift att stå upp för grundläggande akademiska och demokratiska värden. I tider som dessa behöver den markeringen vara extra tydlig. Vårt uppdrag är att tillgodose omvärldens och samhällets behov av forskning och utbildning av hög kvalitet. Det förutsätter rätten att fritt söka och dela kunskap, utan påverkan av politisk eller ideologisk makt.

Umeå universitet har tillsammans med 900 lärosäten över hela världen undertecknat Magna Charta Universitatum, en internationell deklaration om akademisk frihet och universitetens roll i samhället. Att vi som universitet står bakom dessa värden i en tid då de utmanas är viktigt. I Ukraina har 87 lärosäten undertecknat deklarationen och jag känner djupt med dem och alla andra universitet i Ukraina just nu. Precis som Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) instämmer Umeå universitet fullt ut i European University Associations (EUA) yttrande om solidaritet med Ukraina.

Tidigare idag höll utbildningsminister Anna Ekström en pressträff om högre utbildning och forskning med anledning av Rysslands invasion av Ukraina, där jag deltog som vice ordförande för SUHF. Regeringen uppmanar till att kontakter och samarbeten med statliga institutioner i Ryssland och Belarus omedelbart ska upphöra och att inga nya kontakter eller åtaganden initieras.

Utbildnings- och forskningssamarbeten är ofta baserade på individuella kontakter mellan forskare. Jag vill understryka vikten av att vi på Umeå universitet nu tar vårt ansvar och gör bedömningar från fall till fall om eventuella kontakter och samarbeten på individbasis är lämpliga. Det är samtidigt angeläget att skilja på statligt kontrollerade lärosäten och enskilda individer, då många forskare med fara för sitt eget liv kritiserar den ryska statsledningens agerande.

Universitetsledningen följer utvecklingen i Ukraina och har aktiverat sin krisgrupp. Universitetet kommer att göra sitt yttersta för att stötta studenter och forskare från landet som just nu befinner sig i Umeå, och de som på grund av kriget söker sig därifrån. Umeå universitet ingår i Scholars at risk (SAR), ett internationellt nätverk som arbetar för att ge skydd åt hotade forskare som inte kan vara verksamma i sina hemländer.

Umeå universitet är förberedda på att den typen av stöd kan komma att behövas och vill självklart bistå drabbade kollegor och studenter i Ukraina. Vi behöver också ha en beredskap för att kunna bistå de ryska akademiker som motsätter sig den ryska invasionen av Ukraina och som därmed utsätts för repressalier. Det gäller självklart också de som redan befinner sig i Umeå.

Just nu behöver vi hjälpas åt att finnas för berörda och för varandra, här på campus och i de nätverk vi har inom lärosätet. Alla studenter och medarbetare som känner oro och har behov av samtalsstöd med anledning av kriget i Ukraina är välkomna att vända sig till Studenthälsan respektive företagshälsovården. Jag hoppas också att vi kan finna stöd i det dagliga mötet, rent mellanmänskligt.

Redaktör: Hans Adolfsson

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.