Umeå universitet bevakar situationen i Ukraina

25 februari 2022

Umeå universitet följer situationen i Ukraina och gör sitt yttersta för att stötta studenter och forskare från landet som just nu befinner sig Umeå. På campus hissas den ukrainska flaggan som en manifestation av Umeå universitets stöd till Ukraina.

Rysslands invasion av grannlandet Ukraina är en nyhet som skakar världen.

Universitetsledningen och flera andra funktioner inom Umeå universitet följer händelseutvecklingen i Ukraina löpande för att förstå hur kriget och omvärldsläget påverkar vårt uppdrag och vår verksamhet.

Umeå universitet har också valt att hissa den ukrainska flaggan på campus för att visa sitt stöd.

Hans Adolfsson, rektor.

Foto:

- Det här är en sorglig utveckling av den pågående konflikten som vi ser. Vi känner med alla som drabbas, och gör vårt yttersta för att se till att medarbetare och studenter som kan beröras kan erbjudas stöd och säkerhet, säger rektor Hans Adolfsson.

Student- och personalutbyten med lärosäten i Europa och världen är en viktig del av Umeå universitets internationella arbete.

International Office meddelar att inga studenter eller medarbetare befinner sig på utbyte i Ukraina i nuläget. Men det finns ett antal studenter och forskare från Ukraina som har kommit hit inom ramen för olika projekt som bedrivs på institutionsnivå. International Office och andra verksamheter vid universitetet arbetar med att stötta dessa personer.

Prefekt eller chef behöver ha kontakt med eventuella medarbetare på resa i Ukraina

Respektive prefekt eller enhetschefs har ansvar för att kontakta medarbetare som befinner sig i Ukraina. Om det uppstår behov bör prefekt eller enhetschef aktivera sin lokala krisgrupp för att samordna stödbehov och resurser utifrån situationen.

Bedömer prefekt eller enhetschef att händelse är så omfattande eller behöver stöd i hanteringen kan den centrala krisledningsgruppen kontaktats via 090-786 97 00.

Samtalsstöd kan bokas vid behov

Medarbetare som har behov av samtalsstöd med anledning av kriget i Ukraina är välkomna att kontakta Umeå universitets företagshälsovård, Feelgood. Feelgood tillhandahåller samtalsstöd både på svenska och engelska.

Studenter som har anhöriga i Ukraina eller på annat sätt berörs av utvecklingen kan kontakta Studenthälsan för krisstöd. Studenthälsan prioriterar särskilt dessa studenters behov så att de snabbt kan få det stöd de behöver.

Umeå universitet är också medlemmar i Scholars at risk, ett nätverk som finns för att ge stöd och hjälp till akademiker som verkar i utsatta områden.

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.