Tips för att lyckas med ditt fysiska möte

På den här sidan får du tips om hur du lyckas med ditt fysiska möte. Här kan du läsa om några saker du behöver tänka på både före, under och efter ditt möte.

Före

 • Ha en tydlig agenda med ditt möte. Det underlättar både för dig och mötesdeltagarna.  
 • Boka en lokal som passar ditt möte via Timeedit
 • Ska du dela skärm eller använda annan teknik under mötet? Testa så att tekniken fungerar innan mötet börjar. 
 • Beroende på hur stor lokal du har bokat och hur många mötesdeltagar det är kan det vara bra att fundera över om du behöver ha en mikrofon så att alla hör dig bra.

Under

 • Inled gärna mötet med att berätta varför du har bjudit in deltagarna och förklara vad som är syftet med mötet. 
 • Försök var noga med alla hålla den utsatta tiden, det är viktigt för att kunna följa schemat och av respekt för deltagarna.

Gör ditt möte interaktivt

 • Du kan använda Whiteboard för att skapa digitala whiteboardtavlor för samarbete. Whiteboard passar exempelvis att använda när du har workshops, projektplanering eller gruppdiskussioner.
 • Med Forms kan du samla in feedback, planera aktiviteter, skapa quiz eller test för dina mötesdeltagare. Det är även möjligt att bjuda in personer utanför organisationen att svara via valfri webbläsare och mobila enheter.
  Forms
 • Mentimeter har stöd för ett antal olika frågetyper där deltagarna kan rösta eller skriva in svar och få en visuell sammanställning. Verktyget är användbart för att samla in feedback, göra omröstningar, brainstorma idéer och använda resultatet som diskussionsunderlag.
  Mentimeter
 • Du kan använda videotjänster som exempelvis Stream och Umu play för att spela upp förinspelat material.
  Umu play
  Instruktioner för Umu Play, Manual

Efter

 • Efter att mötet är avslutat kan du med fördel sammanfatta mötet och utvärdera det som sagt. Uppnådde ni målet eller behöver du boka in ett möte till? 
 • Du kan gärna skicka en sammanfattning till deltagarna efter mötet. 

Boka lokal i timeedit

Elin Sköld
2023-12-01