Stöld, sabotage och inbrott

Har du råkat ut för stöld, upptäckte sabotage eller inbrott? Anmäl brottet till polisen och informera din chef och säkerhetsfunktionen så snart du kan.

 

Foto: Kommunikationsenheten

Vad ska du göra om du är utsatt för stöld, eller upptäcker skadegörelse?

Du som upptäcker stölden eller skadegörelsen ska direkt göra en polisanmälan

Ring 114 14 eller gå via polisen.se

 • Undvik att gå in eller flytta på saker innan polisen gjort en teknisk undersökning.
 • Om egendomen tillhör universitetet är universitetet målsägande, men den som använder egendomen ska stå som kontaktperson.
 • Om egendomen är privat så är målsäganden den som äger egendomen.

Skriv ned vad som hänt

Så snart du kan är det bra om du skriver ned vad som hänt, tid och plats, och annan information eller iakttagelser om som kan vara relevanta. 

 

Vid stöld av dator, mobiltelefon, passerkort med mera

 • Mobiltelefon - spärra telefonen.

 • Kontokort - spärra korten.

 • Passerkort - spärra kortet och anmäl till husservice eller motsvarande.
 • Nycklar – En nyckel ska inte gå att koppla till den lokal den går till. Om du tappar bort eller blir bestulen på en nyckel och det på något sätt går att ta reda på vilken lokal den går till, ska du se till att låscylindern till den lokalen byts ut.
 • Dator - Var noga med rutiner för säkerhetskopiering och lösenord som motsvarar systemets lösenordspolicy.

Informera din chef så fort som möjligt

 • Informera din chef om det inträffade och ev. vidtagna åtgärder.
 • Chef ansvar för att åtgärder vidtas för att hantera händelsen.
 • Chef eller den som utses av chef informerar säkerhetsfunktionen om det inträffade.

Är det en allvarlig händelse och det är brådskande att informera krisledningsgruppen ring 090-786 97 00, även på kväll och helg.

Vad händer sen?

När polisanmälan är upprättad så skicka Polismyndigheten en kopia på din anmälan till registraturen på Umeå universitet. Säkerhetsfunktionen får den sedan för kännedom och kommer vidarebefordra kopian till berörd person.

Det händer efter anmälan till polisen

Det är polisens uppgift att hantera och utreda stöld och sabotage. När en brottsanmälan har gjorts ska polis eller åklagare bedöma vilka möjligheter som finns att utreda brottet. De beslutar därefter om en förundersökning, även kallad brottsundersökning, ska inledas. Det görs bara om det finns möjligheter att klara upp brottet. Saknas det tillräckliga bevis kan en förundersökning läggas ned.

Mer information om process för polisen brottsutredning finns här: https://polisen.se/utsatt-for-brott/efter-polisanmalan/

KONTAKTINFORMATION

Charles Cederqvist
Säkerhetschef
090-786 65 16
charles.cederqvist@umu.se

Jacob Eriksson
Säkerhetssamordnare
090-786 71 21
jacob.eriksson@umu.se

Anja Axelsson
2023-11-23