Skapa egna blanketter

För er som har administrativa blanketter som ni vill digitalisera så finns det möjligheter till stöd och hjälp. Ni kan välja att göra blanketterna själva, och då använda den framtagna mallen som beskrivs nedan som hjälp, eller köpa tjänsten av Inhousebyrån.

Om du vill att blanketten skall finnas i universitetets gemensamma blankettarkiv, ta kontakt med Peter Nordin, som ansvarar för driften av arkivet. Gå igenom standardmallen innan blanketten konstrueras för säkerställa att den verkligen följer den standard som krävs för att få publiceras. Alla blanketter måste kunna fyllas i digitalt.

Standardmall för blanketter

Om du vill skapa elektroniska blanketter själv så finns ett exempel att utgå ifrån. Syftet med exemplet är att elektroniska blanketter för administrativ hantering vid universitetet skall utformas utifrån en gemensam bas och att det skall vara lätt för användarna att känna igen sig i blanketterna. Umeå universitetets grafiska profil ligger till grund för blanketthuvudet i standardmallen. Typsnitten är valda för att fungera på de flesta datorerna. Antal tecken i inmatningsfälten har styrts av standarder och vad som gäller för de administrativa systemen. Vid val av rubrik på fälten så har betoningen legat på att skapa en enhetlighet och att rensa bland alla varianter som förekommit tidigare.

Standardmall

Standardmallen fungerar som utgångspunkt för de som själva tänker göra blanketter. Hämta standardmallen

Peter Nordin
2021-05-25