Teams

Inloggning

Stöd och support

För dig som vill använda Teams för att anordna digitala möten finns det flera olika typer av möten att välja på. På denna sida beskriver vi mer om de olika mötestyperna, vad som skiljer dem åt och vad de kan användas till.

Teams är en av universitetets tjänster för digitala möten. Teams är tillgängligt för alla med ett Umu-id. Du kan ansluta till ett Teams-möte från webbläsare, via teams-appen på din dator eller mobiltelefon. Teams går även att använda med personer eller grupper utanför Umeå universitet.

I Teams kan du bland annat:

 • sätta upp virtuella grupprum för grupparbete (breakout rooms)
 • genomföra projektmöten
 • hålla föreläsningar, workshops m.m.
 • dela skärm med andra för att ha presentationer och visa videoklipp
 • chatta och skapa korta undersökningar
 • samarbeta i en digital whiteboard.

Välj rätt typ av möte

Det finns tre olika mötestyper i Teams: Möte, webinar och livehändelser. Vilken mötestyp du ska använda beror på hur dina behov ser ut. I översikten nedan ser du några av de viktiga skillnaderna mellan mötestyperna.

Möte i Teams

Mötestypen möte i Teams är lämpligt när du vill att alla deltagare ska kunna interagera med varandra och dela ljud, video och/eller skärm.

 • Innehåller ljud, video och skärmdelning. Dessa är frivilliga att använda och det är möjligt för mötesorganisatören att stänga av funktionerna för alla eller vissa deltagare.
 • Upp till 10 000 personer kan delta men endast 1000 av dessa kan använda alla mötesfunktioner, resten kan bara visa mötet.
 • Du behöver inte vara medlem i organisationen eller ha ett konto i Teams för att delta.
 • Alla deltagare kan interagera med varandra genom diskussioner, chatt och reaktioner (om inte mötesorganisatören har begränsat detta).

Webinar i Teams

Välj mötestypen webinar när du vill ha ett mer kontrollerat möte där en eller ett par personer presenterar för deltagarna, samt när du vill att deltagarna ska registrera sig till mötet i förväg.

 • Ett mer kontrollerat möte som kräver att deltagare registrerar sig för att kunna delta.
 • Upp till 1000 personer kan delta.
 • Webbseminariet kan vara offentligt eller privat. För att registrera sig till ett privat webinar krävs inloggning med Umu-id.
 • Tydligare roller: en eller flera experter (presentatörerna) delar sina idéer med eller utbildar en målgrupp (deltagarna).
  Ett webinar kan ha tre roller:
  Organisatör – Schemalägger webinariet, skapar registreringsformuläret, bjuder in både presentatörer och deltagare, har tillgång till registreringsrapporten samt närvarorapporten.
  Presentatör – Delar ljud, video och skärm.
  Deltagare – Registrerar sig för händelsen, delar vanligtvis inte ljud eller video.

Livehändelse i Teams

Mötestypen livehändelse är lämpligt när du vill direktsända ett möte (exempelvis en föreläsning) till en större målgrupp som du inte behöver kunna interagera med. Om du vill anordna en livehändelse rekommenderar vi att du kontaktar Servicedesk för stöd.

 • Strukturerade möten som kan direktsändas online för upp till 10 000 personer.
 • Kan endast hållas för personer inom organisationen och inloggning med Umu-id krävs.
 • En livehändelse kan ha fyra roller:
  Organisatör - Schemalägger livehändelsen och ansvarar för behörigheter för deltagarna och händelsegruppen som består av producenter och presentatörer (organisatören kan själv välja att vara en producent eller en presentatör under händelsen).
  Producent - En värd som ser till att deltagarna kan visa händelsen utan problem, startar och avslutar händelsen samt kontrollerar vad som delas, har även samma uppgifter som en presentatör.
  Presentatör - Delar ljud, video eller en skärmbild under händelsen, eller modererar frågestunden.
  Deltagare – Tittar på och deltar i modererade frågeaktiviteter, kan inte dela ljud eller video.

Stöd och hjälp Microsoft 365

Vanliga frågor och svar om Microsoft 365 i Manual.

FAQ Microsoft 365, Manual

Här ställer vi frågor, hjälper varandra och delar tips och tricks om Microsoft 365.

Användarforum för Microsoft 365

Lär dig mer om hur du använder Microsoft 365.

Användarstöd Microsoft 365

Säkerhet i digitala möten

Det är några saker du behöver tänka på innan du startar ett digitalt möte. Här kan du läsa mer om hur du planerar och genomför ett säkert och tryggt digitalt möte för alla deltagare. 

Säkerhet i digitala möten

Boka lokal för digitalt möte

Om du har behov av att boka en fysisk lokal med skärm, ljud och kamera för ditt digitalt möte kan du boka detta via bokningssystemet TimeEdit

Läs mer om att boka lokal

Säkerhet i digitala möten

Det är några saker du behöver tänka på innan du startar ett digitalt möte. Här kan du läsa mer om hur du planerar och genomför ett säkert och tryggt digitalt möte för alla deltagare. 

Säkerhet i digitala möten

Elin Sköld
2023-02-17