Tilläggsmoduler för Matlab (Toolbox)

Om du behöver fler moduler än de som ingår i universitetets campuslicens kan du beställa detta från Mathworks.

Vilka tilläggsmoduler som finns och vad de kostar kan du läsa om i Mathworks prislista. Utöver engångskostnaden för licensen tillkommer en årlig avgift för underhåll. Alla kostnader för tilläggsmoduler betalas av dig, din institution eller motsvarande.

Viktigt att tänka på

Om du beställer en eller flera tilläggsmoduler får de en separat licens som endast gäller dig eller din institution och alltså inte för hela universitetet. Det betyder bland annat att det är du som beställt tilläggsmodulen som ansvarar för licensen.

Konsekvenser om universitetets licens sägs upp

Om universitetets licens för Matlab sägs upp kan detta få konsekvenser för de institutioner som valt att köpa tilläggsmoduler. Om detta inträffar kan det tillkomma kostnader för dig eller din institution för att köra Matlab eller moduler som tidigare ingått i universitetets licens.

Beställa tilläggsmoduler

Så här gör du för att beställa tilläggsmoduler:

 1. Skicka e-post till Lisa Ledenvall på MathWorks (lisa.ledenvall@mathworks.com) och ange vilken tilläggsmodul (Toolbox) du vill beställa. Ange även:
  - antal och typ
  - slutanvändarens e-postadress och telefonnummer
  - att den ska kopplas till Umeå universitets licens (TAH-licens)
  - hur tilläggsmodulen ska användas.
 2. Du får ett beställningsformulär från MathWorks.
 3. Fyll i formuläret och skicka din beställning till MathWorks.

Ange att beställningen sker enligt Ramavtal Dnr UH 2022/36 mellan Förmedlingscentralerna och MathWorks AB samt Umeå universitets TAH med beställningsnummer RDS-64887-MWS.

Befintliga tilläggsmoduler

Observera att tidigare köpta licenser för moduler som inte ingår i universitetets licens har omvandlats till tilläggsmoduler i samband med att Umeå universitet tecknade gemensam licens (TAH). Tilläggstjänsterna lever vidare under förutsättning att respektive institution betalt den årliga underhållskostnaden.

Elin Sköld
2023-06-22