Skicka enkäter och samla in data

Universitetet erbjuder flera olika tjänster för att samla in och bearbeta data. Här kan du läsa mer om de olika tjänsterna och hur de fungerar.

Här finns några exempel på vad man kan tänkas villja göra och vilka tjänster som rekomenderas för ändamålet.

Jag vill ... Forms Survey & report REDCap Lagringstjänst, högt skyddsvärde
Skapa enkäter/formulär X X X X, kompletterande tjänst
Dela enkät/formlär X X X X, kompletterande tjänst
Exportera data till analysverktyg X, Excel X, Excel, SPSS, csv X, Excel, SPSS, STATA, R X, kompletterande tjänst
Analysera data i verktyget X, enklare grafer X   X, kompletternade tjänst
Skapa kursvärderingar kopplat till Canvas   X    
Kontrollera dataverifitering/signatur     X  
Upprätta kalender för monitorering/kvalitetsgranskning     X  
Lagra information med betydande eller högt skyddsvärde       X

Support ITS SERVICEDESK

Vänd dig till Servicedesk när du behöver hjälp med teknisk support eller för att beställa tillgång till system.

Skicka ett ärende till Servicedesk

Ring Servicedesk: 090-786 63 00

Du kan själv söka efter instruktioner på webbplatsen Manual

Elin Sköld
2023-08-28