Datorer och klienthantering

Universitetet som arbetsgivare ser till att du har den utrustning du behöver, som till exempel en dator.

Datorer köps in via Wisum. Vem som ansvarar för att köpa in utrustning varierar mellan olika institutioner och enheter. Kontakta därför din prefekt eller chef för att få veta vem du ska vända dig till om du har frågor. 

ITS erbjuder anställda en förinstallerad och grundkonfigurerad Mac och PC. Det innebär att du får en dator installerad och konfigurerad med Officepaketet, utvalda standardprogram och uppdateringar.

Elin Sköld
2023-08-28