Internationella HR-frågor

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

Här finns samlad information om regler och rutiner för internationella medarbetare och besökare och medföljande familj.

 • Migrationsregler och tillstånd 
  Sidorna ger dig information och vägledning kring de tillstånd som finns för internationella medarbetare.
  Migrationsregler och tillstånd

 • Folkbokföring (personnummer) och samordningsnummer
  En nyanställd internationell medarbetare behöver ett personnummer eller ett samordningsnummer för att kunna betala skatt och identifiera sig vid kontakt med myndigheter. Sidan ger en överblick.
  Folkbokföring (personnummer,) och samordningsnummer

 

 • Administrera stipendium
  Skillnaden mellan internt och externt stipendium, stipendievillkor och informationsmall för stipendiaten.
  Administrera stipendium

 • Registrera anställning med fiktivt nummer
  Om en anställd saknar personnummer eller samordningsnummer behöver Löneadministrationen skapa ett så kallat fiktivt personnummer Primula innan ett anställningsavtal kan upprättas.

  Registrera anställning med fiktivt nummer

 • Öppna bankkonto
  De flesta internationella medarbetare behöver ett bankkonto under sin tid i Sverige. Det finns många viktiga saker att tänka på i samband med ett ansöka om och ha ett bankkonto.
  Bankkonto

 • Arbetstagare som arbetar utomlands
  När en arbetstagare ska arbeta i ett annat land gäller särskilda avtal och bestämmelser.
  Arbetstagare som arbetar utomlands

 • Forskarskatt
  Vissa internationella forskare som tar anställning hos en svensk arbetsgivare kan få bli beskattade enligt regler om särskilda skattelättnader för utländska nyckelpersoner – så kallad forskarskatt. 
  Forskarskatt

Kontakt

Innan du kontaktar Personalenheten kan du själv söka efter information och vägledning i HR-guiden.

Vid behov av rådgivning i internationella HR-frågor kan du som HR/motsvarande skicka ett ärende till den gemensamma funktionsbrevlådan interhr@umu.se 
Beskriv ditt ärende så utförligt som möjligt.

Stödmaterial

Som HR/motsvarande kan du ställas inför komplexa frågor och utmaningar med anknytning till internationella HR-frågor. Därför har Personalenheten tagit fram olika stödmaterial kopplat till detta. 

Digital grundutbildning

Personalenheten har tagit fram en digital grundutbildning som ger dig fördjupad kunskap om migrationsregler och annat som gäller vid internationella rekryteringar.

Grundutbildning i internationella HR-frågor

PPT-verktyg

Vi har också tagit fram två olika verktyg i PPT som du kan använda när du ställs in för komplexa frågor och problem.

PPT - stöd med att definiera ditt ärende

PPT - processkarta med olika tillstånd

Internationella hr-nätverket

Du som HR/motsvarande som arbetar med internationella HR-frågor är välkommen att delta i universitetets internationella HR-nätverk.

Nätverket samordnas av Personalenheten och erbjuder regelbundna möten, nyhetsspridning och möjligheten att diskutera frågor med andra HR-kollegor. 

Klicka här för att ansöka om medlemskap i Internationella HR-nätverkets teamsgrupp

Jannike Hurenkamp
2024-02-29