Lokaler som inte bokas i TimeEdit

De flesta lokaler kan du boka i systemet TimeEdit, men det finns några undantag, se nedan

Paviljongen

Foto: Mattias Pettersson

Aula Nordica, Universum

Boka via Lars Linder, 070-556 21 10, lars.linder@umu.se
Information om Aula Nordica

Brashörnan, Universum

Se bokningsschema för Brashörnan
Brashörnan ingår i priset vid bokning av Aula Nordica. Om Aula Nordica bokas görs eventuell bokning av Brashörnan samtidigt. Separata bokningar av Brashörnan görs via Lars Linder, 070-556 21 10, lars.linder@umu.se.

Ljusgårdar

Ljusgården Lärarutbildningshuset
Ljusgården MIT-huset
Ljusgården Naturvetarhuset

Bokas via Infocenter.

Norrlands universitetssjukhus

Bokning av lokaler på Norrlands universitetssjukhus sker via lokalbokningnus@regionvasterbotten.se

Paviljongen, campusdammen

Paviljongen bokas i första hand för hållbara eller hälsosamma aktiviteter och arrangemang. Det kostar inget att hyra den. Alla arrangemang ska vara rök- och alkoholfria. Hyresgästen städar själv lokalen efter nyttjande. I anslutning till Paviljongen finns utearbetsplatser och sittytor. Bokas via Infocenter. 

Vardagsrummet, Humanisthuset

Bokas via Infocenter.

Kontakt - vi nås via infocenter

Telefon 090-786 50 00
Kontaktformulär


Använd Ctrl för att välja flera filer. Avbryt i fildialogen rensar val.
Bifogade filer får inte vara mer än 5 MB.

Relaterad information

Frida Fjellström
2024-01-03