Bokning av övriga lokaler

De flesta lokaler kan du boka i systemet, men det finns några undantag, se nedan.

Aula Nordica

Se bokningsschema för Aula Nordica
Boka via Lars Linder, telefon: 070-556 21 10, E-post: lars.linder@umu.se
Mer information

Rotundan

Se bokningsschema för Rotundan
Boka via Roland Åström, E-post: husservice.universum@umu.se, telefon: 090-786 70 04

Brashörnan

Se bokningsschema för Brashörnan
Brashörnan ingår i priset vid bokning av Aula Nordica
Om Aula Nordica bokas görs eventuell bokning av Brashörnan samtidigt.
Separata bokningar av Brashörnan görs via Roland Åström, E-post: husservice.universum@umu.se, telefon: 090-786 70 04

Flexhallen Bildmuseet

Information om bokning av Flexhallen

Sliperiet, Konstnärligt Campus

Anställda vid Umeå universitet kan beställa Sliperiets lokaler (förfrågan om bokning) via lokalbokningssystemet. Observera att Sliperiet har särskilda bokningsvillkor och prislista, Vid frågor, kontakta koordinator Sliperiet: 070-397 87 70, sliperiet@umu.se.

Övrig information om Sliperiet

Frida Fjellström
2016-03-03